diplomiral-eldin-velagic-2

NA LJUBLJANSKI UNIVERZI – FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO JE DIPLOMIRAL ELDIN VELAGIĆ

Ljubljana, 17. Januar 2011, (MINAS) – V ponedeljek, 17. Januarja 2011, je na Ljubljanski univerzi – Fakulteta za računalništvo in informatiko diplomiral Eldin Velagić

, ki je zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom »Razvoj informacijskega sistema za Islamsko skupnost«. Zagovora diplomske naloge sta se udeležila mufti dr. Nedžad Grabus in tajnik Nevzet Porić.

Diplomsko delo Eldina Velagića opisuje postopek razvoja informacijskega sistema za Islamsko skupnost v Republiki Sloveniji. Podrobneje zajema proces razvoja obličja spletne aplikacije skozi celoten proces razvoja informacijskega sistema, od faze zajema zahtev do razvoja in testiranja.

Za razvoj novega sistema so se v skupnosti odločili predvsem zato, da bi bolj povezali delovanje  in pospešili ter izboljšali delovne procese znotraj skupnosti. Poglavitni cilj novega informacijskega sistema je bil priprava centralnega registra, ki bo predstavljal podatkovno bazo za vse odbore znotraj skupnosti. Podatki se bodo nahajali na enem mestu, zaposleni pa bodo, do podatkov dostopali iz svojih delovnih mest.

Spletna aplikacija je razvita z orodjem Microsoft Visual Studio 2010 z uporabo tehnologije ASP.NET (omogoča kreiranje dinamičnih spletnih strani),  na osnovi arhitekture MVC. Diplomsko delo opisuje tudi glavna orodja in tehnologije, ki jih je uporabljal pri izdelavi sistema. Razvoj samega obličja spletne aplikacije je opisan v štirih glavnih fazah. V prvi fazi je zbral zahteve naročnika, ki jih je uporabili za zasnovo zaslonskih mask. V drugi fazi je pripravil in oblikoval zaslonske maske uporabniškega vmesnika, v tretji fazi pa pripravil dialoge za vnos in urejanje podatkov.  Zadnja, četrta faza, pa govori o postopkih testiranja uporabniškega vmesnika spletne aplikacije.

Trenutno je v pripravi sistem, ki bo pomagal pri delovanju Islamske skupnosti. Sistem bo pripomogel k kvalitetnejšemu popisu članstva Islamske skupnosti, ki bo shranjeno v bazi oz. Mešihatu Islamske skupnosti. Komunikacija med zaposlenimi v zvezi z izvajanjem določenih nalog bo olajšana. Pisanje mesečnih in letnih poročil kot tudi pisanje poročnih listov, evidenca rojenih, umrlih bo hitrejše in kvalitetnejše. To bo edinstven način delovanja in administrativna ureditev Islamske skupnosti v regiji. Po besedah g. Velagića, ki skupaj z g. Admirom Ališićem razvija program se bo v času enega meseca začelo testiranje postavljenega programa.

Čestitamo Eldinu Velagiću, ki bo v naslednjem mandatu član Zbora Islamske skupnosti, za dosežen uspeh, ki so ga profesorji ocenili z najvišjo oceno 10 (deset).

diplomiral-eldin-velagic-1

diplomiral-eldin-velagic-2

diplomiral-eldin-velagic-3

diplomiral-eldin-velagic-4