REZULTATI NATEČAJA ZA NAJBOLJŠEGA ŠTUDENTA IN ŠTUDENTKO

 

Na podlagi odločitve Mešihata Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji z dne 07. 08. 2007 v zvezi z razpisom o podelitvi dveh enkratnih nagrad uspešnim študentom v študijskem letu 2006/2007 z dne 04. 10. 2007, in odločitve komisije za izbor uspešnega študenta in študentke z dne 26. 11. 2007, v sestavi Almir Kurspahić, predsednik, Fahrudin Fazlič, član in Refika Havzija, član, izdajam naslednji,

 

 

SKLEP O PODELITVI ENKRATNIH NAGRAD

 

I.

Enkratni nagradi vsakemu v višini 500 (petsto 00/100) EUR, se podeli:

<!–[if !supportLists]–>· Amri Halilović, študentki slavistike iz Ajdovščine in <!–[endif]–>

<!–[if !supportLists]–>· Eldinu Velagiću, študentu računalništva iz Ljubljane. <!–[endif]–>

 

 

II.

Ostalim prijavljenim udeležencem se podeli nagrada za uspešno delo v študijskem letu 2006/2007 vsakemu v višini po 100 (sto 00/100) EUR.

Obrazložitev:

 

Mešihat Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji – Mešihat, je na svoji redni seji dne 07. 08. 2007, sprejel odločitev, da se najuspešnejšim študentom v študijskem letu 2006/2007 podeli enkratna nagrada petsto EUR in sicer najuspešnejši študentki in najuspešnejšemu študentu. Na podlagi navedene odločitve je bil dne 04. 10. 2007 na spletni strani Islamske skupnosti v R Sloveniji objavljen razpis s pogoji za prijavo. Na razpis se je prijavilo sedem kandidatov in sicer:

Elma Babić študentka prava iz Velenja, Teufila Hodžić, študentka ekonomija iz Ljubljane, Eldin Velagić, študent računalništva iz Ljubljane, Elma Ribanović, študentka prava iz Novega mesta, Amra Halilović, študentka slavistike iz Ajdovščine, Denis Striković, študent politologije iz Ljubljane in Aida Zehić, študentka ekonomije iz Ljubljane.

 

Komisija v sestavi Almir Kurspahić, predsednik komisije, Fahrudin Fazlić, član in Refik Havzija, član, je na korespondenčni seji z dne 26. 11. 2007 obravnavala prispele prijave, ki so po ugotovitvi komisije vse popolne in pravočasne. Pri odločanju o izboru, je komisija sledila dva kriterija in sicer, študent je moral imeti opravljene vse tekoče izpite za študijsko leto 2006/2007, kot tudi vse izpite iz preteklih študijskih let. Po tako sprejetih kriterijih je o nagrajencu odločala na podlagi doseženih ocen oz. doseženega povprečja ocen v študijskem letu 2006/2007 ter se soglasno odločila kot izhaja iz tč. I tega sklepa.

Ne glede na zgornje ugotovitve in glede na to, da so vsi prijavljeni študentje zelo dobri kandidati, vestni študentje in vsekakor s svojim delom uspešno prispevajo k ugledu in rasti Islamske skupnosti in glede na to da gre za prvo tovrstno podeljevanje nagrade je Mešihat na korespondenčni seji z dne 27. 11. 2007, na predlog komisije odločil, da vsem prijaviteljem podeli tudi nagrado za uspešno delo v študijskem letu 2006/2007 v višini sto EUR.

 

Slovesna podelitev nagrad bo izvedena najkasneje do prihajajočega Kurban – bajrama.

 

 

 

 

Nedžad Grabus, mufti

                                                                                      predsednik Mešihata IS v Sloveniji

 

 

 

 

                                                                    SKLEP