Sedma seja zbora Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji

V soboto, 26. februarja 2022, je v Ljubljani potekala sedma seja zbora Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, kateri je predsedoval g. Eldin Velagić, predsednik zbora. Poleg članov zbora so se seje udeležili tudi predsednik mešihata mufti mag. Nevzet Porić, člani mešihata, imami in predsedniki izvršnih odborov džematov.

Na začetku seje je bilo predstavljeno delovanje urada muftija v obdobju med 19. decembrom 2021 in 26. februarjem 2022. Zbrane je nato o aktualnih vprašanjih v preteklem obdobju in o načrtih za prihodnost Islamske skupnosti nagovoril mufti Porić. 

V nadaljevanju seje se je obravnavalo in sprejelo poročilo o delu mešihata in finančno poročilo Islamske skupnosti za leto 2021 ter načrt dela mešihata in načrt dela džematov za leto 2022.

Člani zbora so sprejeli sklep v katerem so izkazali svojo hvaležnost vsem članom Islamske skupnosti, ki so v času epidemije covid-19 pokazali visoko stopnjo družbene odgovornosti in materialno, s prostovoljnimi prispevki in članarino, pomagali pri delu in omogočili nemoteno delovanje Islamske skupnosti.