OBVESTILO GLEDE VLADNEGA ODLOKA O ZAČASNIH UKREPIH ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE OKUŽB Z NALEZLJIVO BOLEZNIJO COVID-19 Z DNE 5.11.2021

Na osnovi odloka Vlade Republike Sloveniji o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS št. 174/21), ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 05.11.2021 in z veljavnostjo od 08.11.2021 Mešihat Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji izdaja navodila imamom in članom Islamske skupnosti v Republiki glede izvajanja verskih obredov:

 1. Pogoje PCT (preboleli, cepljeni, testirani) morajo izpolnjevati vsi udeleženci verskih obredov starejši od 12 let;
 2. Vsi imami morajo izpolnjevati pogoje PCT;
 3. Na vhodu v verske objekte je potrebno na vidnem mestu izobesiti obvestilo o izpolnjevanja pogoja PCT;
 4. Imami in predsedniki izvršilnih odborov so dolžni organizirati preverjanje ali verniki izpolnjujejo pogoje PCT (potrebno je skenirati QR kodo in preveriti istovetnost osebe z osebnim dokumentom);
 5. Odgovornost za posamezni džemat za izvajanja verskih obredov in preverjanje izpolnjevanja PCT je prenesena na imame, ki so odgovorni za izvajanje verskih obredov in spoštovanje predpisanih ukrepov;
 6. Izvajanje verouka je dovoljeno pod pogojem, da oseba, ki izvajajo verouk izpolnjujejo pogoj PCT. Otroci in ostali udeleženci verouka starejši od 12 let morajo izpolnjevati pogoj PCT (tako kot to velja v šoli);
 7. Obvezna je uporaba zaščitnih mask (kirurške ali FFP2);
 8. Pri verskih obredih mora biti razdalja med udeleženci najmanj 1,5 metra;
 9. Obvezno je razkuževanje rok udeležencev obredov ob vstopu in izstopu iz verskih objektov;
 10. Po opravljeni molitvi opustimo navado rokovanja;
 11. V obrednih umivalnicah (abdesthanah) je potrebno zagotoviti enkratne oz. papirne brisače in poskrbeti za maksimalno čistočo in redno prezračevanje;
 12. Zadrževanje v dvorišču Muslimanskega kulturnega centra Ljubljana in drugih verskih objektov Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, niso priporočena;
 13. Potrebno je redno prezračevanje ali uporaba ustrezne ventilacije v verskih objektih, v katerih se izvajajo obredi;
 14. V primeru, da nekdo od vernikov začuti kakršnekoli simptome prehlada, kašlja, povišane telesne temperature, slabega počutja, ali podobno, naj ostane doma in se ne udeležuje skupnih molitev;
 15. V primeru, da nekdo od imamov začuti kakršnekoli simptome prehlada, kašlja, povišane telesne temperature, slabega počutja, ali podobno, naj nemudoma obvesti osebnega zdravnika, vodstvo Islamske skupnosti in ostane doma.

Ljubljana, 10.11. 2021

Mešihat Islamske skupnosti v RS