Obvestilo za javnost Islamske skupnost v zvezi z odpovedjo 4. seje Sveta Vlade RS za dialog o verski svobodi

Islamska skupnost v RS obvešča javnost, da je prišlo do napačne interpretacije njenega stališča v zvezi s 4. sejo Sveta Vlade RS za dialog o verski svobodi, ki je bila predvidena za 9. oktober 2019.

Predstavnik Islamske skupnosti v Svetu, mag. Nevzet Porić, je predlagal predsedniku Sveta, da umakne z dnevnega reda prvi dve točki, ki zadevajo Islamsko skupnost. Svoje stališče je utemeljil z dejstvi, da prejšnje točke niso bile nikoli dokončno zaključene. Islamska skupnost tako ni nikoli zavrnila dialoga z državo ali drugimi verskimi skupnostmi v okviru delovanja pristojnega Sveta Vlade RS. Navedeno je bilo zmotno zapisano v dopisu Ministrstva za kulturo RS, na kar smo ministra tudi že opozorili. Islamska skupnost v RS se bo še naprej trudila za strpen, kulturen in demokratičen dialog glede verskih vprašanj v Republiki Sloveniji in sodelovala v okviru vseh institucij in teles, kamor bo povabljena. Islamska skupnost je zaradi načina odpovedi seje utrpela škodo zaradi katere se je oglasil mufti Nedžad Grabus, ki je naslovil dopis ministru za kulturo. Celoten dopis si lahko preberete tukaj.