Županovo priznanje za Odbor Islamske skupnosti Velenje

V torek, 20. septembra 2016, je v Domu kulture Velenje potekala osrednja svečanost ob prazniku Mestne občine Velenje.

V imenu Odbora Islamske skupnosti Velenje so se svečanosti udeležili predsednik odbora gospod Mersad Dervišević, imam Bilal Efendić in član zbora gospod Adnan Ajšić.

Ob proslavi MO Velenje je Odbor Islamske skupnosti Velenje prejel Županovo priznanje. Nagrado je v imenu Odbora Islamske skupnosti Velenje prevzel njegov predsednik gospod Mersad Dervišević.

Uradna obrazložitev:
Velenje že od nekdaj velja za multikulturno in multinacionalno mesto, kjer se z vzajemno strpnostjo spoštujejo vse religije in narodne skupnosti. K temu zagotovo prispeva tudi Islamska skupnost Velenje, ki se aktivno vključuje v družbeno življenje mesta in vseskozi spodbuja pozitivni medverski in medkulturni dialog.
Izvršni odbor Velenje kot del Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji uspešno deluje že od leta 1991 in tako letos obeležujejo že 25. obletnico delovanja.
Pri svojem delu so odprti, spodbujajo medsebojno sodelovanje ter si prizadevajo za integracijo v lokalno okolje. V dosedanjem času so izvedli številne humanitarne, socialne in izobraževalne projekte in pripomogli, da se v Velenju razvije posebna kultura življenja in sobivanja ljudi različnih veroizpovedi, ki temelji na medsebojnem zaupanju.

Odbor Islamske skupnosti Velenje prejme Županovo priznanje za aktivno vključenost v družbeno življenje in spodbujanje medverskega ter medkulturnega dialoga.