Pomen zadnjega meseca hidžretskega koledarja zu-l-hidždže

Z današnjim dnem po sončnem zahodu nastopi 1. zu-l-hidždže in s tem tudi zadnji mesec hidžretskega koledarja. To je mesec hadža oziroma romanja v Meko kot tudi en izmed štirih svetih mesecev.

Vzvišeni Allah v Kur’anu pravi: ”Prisegam pri zori in desetih nočeh …” (El Fedžr, 1˗2). Bog prisega na zoro, posebej je mišljeno na zoro prvega dne kurban bajrama, kot je navedeno v tefsiru (razlaga Kur’ana) Ibn Kesira. Za tem prisega tudi na deset dni, kar se nanaša na prvih deset dni meseca zu-l-hidždže. Vzvišeni Bog prisega na omenjene noči zato, da bi ukazal na njihovo vrednost v odnosu do drugih noči.

V Buharijini zbirki hadisov je zabeleženo, da je poslanec Muhammed, a.s., rekel: ”Ni dneva, v katerem je dobro delo več vredno Vzvišenemu Bogu, kot v teh desetih dneh.”

V prvih desetih dneh meseca zu-l-hidždže se priporoča aktivneje bogoslužje, posebej post, ker Vzvišeni Bog v hadisu kudsi pravi: ”Vsa dela pripadajo človeku, razen posta, ki je Moj in Jaz za njega nagrajujem.” Vsem z močno voljo priporočamo nočno molitev, poglobljeno branje Kur’ana in zelo pogosto izvajanje sedžde (globok priklon pri molitvi tako, da se vernik s čelom in nosom dotika tal), ker poslanec Muhammed pravi: ”Pogosto opravljaj sedždo, ker ne boš opravil niti ene in te On pri tem ne bo dvignil na višji nivo in ti izbrisal en greh.”

Poseben trenutek v prvih desetih dneh je deveti dan oziroma 9. zu-l-hidždže, ko nastopi dan Arefata. To je dan, ki ga vsi hadžiji (romarji) preživijo na planoti Arefat, kar je sestavni del obredov hadža. Bivanje na planoti Arefat se mora opraviti med opoldansko molitvijo (podne namaz) 9. zu-l-hidždžeta in zoro 10. zu-l-hidždžeta, s tem da se planota Arefat ne sme zapustiti vse do sončnega zahoda oziroma akšam namaza 9. zu-l-hidžeta. Vsi obredi hadža se lahko nadoknadijo, le bivanja na Arefatu ne moremo nadoknaditi, saj hadž že v osnovi predstavlja obred, ki se opravlja v točno določenem času in na točno določenih mestih. Zato je poslanec Muhammed, a.s., rekel: ”Hadž je Arefat.”

Tistim, ki se niso odpravili na romanje v Meko in si lahko organizirajo delovne in druge obveznosti, priporočamo, da se ta dan postijo. Dan Arefata nastopi v nedeljo, 11. septembra. Poslanec Muhammed, a.s, je za dan Arefata dejal, da post na ta dan briše grehe za preteklo in naslednje leto. Deseti dan je bajram in takrat se ni dovoljeno postiti.

Naj spomnimo, da je dolžnost vsakega vernika, da od jutranje molitve (sabah namaza) 9. zu-l-hidždžeta vse do popoldanske molitve (ikindije namaza) 13. zu-l-hidždžeta izgovarja tekbir-i-tešrik, ki se glasi: Allahu ekber, Allahu ekber, La ilahe illallahu Vallahu ekber, Allahu ekber ve lillahi-l-hamd. Če poenostavimo, tekbir-i-tešrik izgovarjamo po vsakem farz namazu od nedelje, 11. septembra, do popoldanske molitve tretji dan bajrama.

Ne glede na to, ali ste se odpravili na romanje ali ne, je vernikova dolžnost tudi kurban, ki jo lahko izvršite tudi s pomočjo Islamske skupnosti. Vse informacije so na razpolago na naši spletni strani pod zavihkom Dogodki.

Kurban bajram, ki poleg ramazanskega bajrama predstavlja drugi najpomembnejši praznik za muslimane, je v ponedeljek, 12. septembra 2016.

Ela Porić