Po sončnem zahodu nastopi novo hidžretsko 1437. leto

V torek, 13. oktobra 2015, po sončnem zahodu nastopi novo 1437. hidžretsko leto. Muslimanski koledar je lunarni in leto lunarnega koledarja je vsako leto za deset dni krajše od sončevega. Razlog, da so datumi vseh verskih praznikov in mesec ramazan spremenljivi, je ravno v lunarnem letu, prav tako novo leto ni natančno datumsko določeno.

Novo hidžretsko leto je za pripadnike islamske kulture pomemben praznik, saj ima oporišče v zgodovini poslanstva poslanca Muhammeda, a.s.

prikazna

Hidžra predstavlja selitev poslanca Muhammeda, a.s., in muslimanov iz Meke v Medino zaradi vseh vznemirjanj, ki so jih bili deležni v Meki. Poslanec Muhammed, a.s., je v času svoje misije in prepričevanj, naj ljudje verjamejo v enega Boga, veliko pretrpel. Velikodušno so jih sprejeli v takratnem Jesribu oziroma današnji Medini, kjer je poslanec Muhammed, a.s., ostal vse do svoje smrti. Selitev, navdihnjena z največjimi duhovnimi vrednotami, se je zgodila leta 622. Do hidžre so bili muslimani navdihnjeni z močnimi verskimi čustvi, po hidžri pa v Medini postanejo dobro organizirana in povezana skupnost v vseh sferah življenja. Med drugim hidžra povezuje dva bregova življenja, in sicer prvi breg predstavlja ljudi, ki se nesebično žrtvujejo za ideale in borijo proti idolom, drugi breg pa predstavljajo dobri ljudje, ki na Božji poti darujejo vse, kar imajo. Tako hidžra predstavlja začetek institucionalne organizacije muslimanov. Kalif Omer, r.a., je ta zgodovinski trenutek izbral za najpomembnejšega in z njim muslimani že 1437 let računajo čas po lunarnem koledarju.

Ko govorimo o hidžri, ne smemo pozabiti tudi na določene pomembne osebe, ki so poleg poslanca Muhammeda, a.s., pustile svoj pečat. Nedvomno tu moramo omeniti njegovega največjega in iskrenega prijatelja Ebu Bekra.

Zgodovinski viri opisujejo, da so prebivalci Medine prihod Poslanca, a.s., v Medino sprejeli z neopisno radostjo in Medina gotovo nikoli ni doživela večje radosti kot takrat, ko je imela priložnost sprejeti poslanca Muhammeda, a.s., in mu ponuditi nov dom.

Vsem vernicam in vernikom želimo vse dobro v prihajajočem 1437. hidžretskem letu!