Islamska skupnost ustanovila vakuf

V petek, 8. maja 2015, je bila v Ljubljani organizirana tribuna o vakufu – trajnem dobru.

Islamska skupnost je namreč ustanovila vakuf  − institucijo, ki se bo ukvarjala s splošnim izobraževanjem in družbenimi ter humanitarnimi dejavnostmi s promocijo in razvijanjem vakufa (trajnega dobra) v Sloveniji.

Vakuf je islamska ustanova z dolgo tradicijo. V imenu Boga se odreči materialnih dobrin in s tem pomagati revnim, študentom, bolnim in graditi verske ter druge objekte, ki bodo pomagali ljudem, pomeni pokazati resnično skrb, občutek, solidarnost in humanost.

O vsem tem sta na tribuni spregovorila mufti prof. dr. Nedžad Grabus in generalni sekretar Nevzet Porić. Mufti Grabus je izpostavil predvsem pomembnost vakufa za nadaljnji razvoj Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji.