Muftiju dr. Nedžadu Grabusu zaupan nov mandat za predsednika Mešihata IS v Sloveniji

V nedeljo, 22. marca 2015, so v Ljubljani potekale volitve za predsednika Mešihata Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji.

Za predsednika Mešihata IS v Republiki Sloveniji je za mandatno obdobje 2015–2020 izbran aktualni predsednik mufti dr. Nedžad Grabus.

Volilno telo predstavljajo člani Zbora, člani Mešihata, imami in predsedniki izvršnih odborov.

Po volitvah je organizirana svečana seja Zbora IS v Republiki Sloveniji, ki ji je predsedoval imam Ramo Muzaferović. Pred razglasitvijo rezultatov je zbranim namenil nekaj besed in med drugim poudaril, da je: ”Islamska skupnost v Republiki Sloveniji v preteklem obdobju napredovala na vseh področjih svojega delovanja, pokazala je resnost pri delu in naredila velike korake naprej. Gotovo pripada velika zahvala našemu cenjenemu muftiju dr. Nedžadu Grabusu, ki je prevzel vodenje naše skupnosti 1. junija 2006. Od takrat je skupnost uspela realizirati številne projekte. Naj nas spomnim na nekatere. Neposredno po prihodu v Slovenijo  je mufti moral rešiti stanovanjsko vprašanje. Želeli smo muftija svetovnega kova, a zanj nismo pripraviti niti najosnovnejših pogojev za njegov prihod. Tako je v letih 2006 in 2007 realiziran projekt Vnanje Gorice, kjer smo kupili vakufsko hišo in zemljišče.

Vzporedno s tem projektom smo začeli tudi z drugim pomembnim in strateškim projektom za Islamsko skupnost. To je nakup objekta na Pržanu in njegova adaptacija. To je bilo strateško zelo pomembno, saj je džemat Ljubljana, pa tudi cela skupnost, dobil možnost realizacije resnejših projektov.

Zelo pomemben je tudi projekt menjave križev na grobovih muslimanskih vojakov v Logu pod Mangartom, ki so desetletja ležali pod tujimi nagrobnimi spomeniki. Kasneje je v Logu pod Mangartom postavljen spomenik padlim borcem iz Bosne in Hercegovine v prvi svetovni vojni.

Njegova opažanja, vizije in ideje so bile nad našimi zmožnostmi. V času njegovih dveh mandatov je kupljen in obnovljen objekt za mesdžid in stanovanje za imame v džematu Krško, mesdžid v Sežani, kupljena in obnovljena je hiša za imame v džematu Ajdovščina, kupljen in obnovljen je objekt za mesdžid v Novi Gorici, zaključen je objekt v Trbovlju, obnovljen je objekt v Kopru, v džematu Maribor sta kupljeni dve veliki hiši, v džematu Novo mesto je kupljeno zemljišče in na novo je zgrajen mesdžid ter stanovanje za imame, v džematu Izola je kupljen prostor za mesdžid in stanovanje za imame, obnovljena je hiša na Grablovičevi 14 v Ljubljani, kjer se danes nahaja administracija Islamske skupnosti, na Jesenicah je kupljena zgradba v zelo slabem stanju, obnovljena je in danes imamo tam sodobno izobraževalno središče, ki je, upam si reči, vredno več kot celotno imetje, ki smo ga imeli leta 2006.

Projekt gradnje džamije je najpomembnejši projekt v zgodovini naše skupnosti. Kot vemo, je kupljeno zemljišče, pridobljeno je gradbeno dovoljenje in začeli smo z gradnjo. Vemo, da je mufti dr. Nedžad Grabus prehodil trnovo pot med realizacijo tega projekta. Samo dragi Bog, on in njegovi najbližji sodelavci vedo, kakšne ovire in prepreke so morali preskočiti na poti do cilja. Zato prosimo Vsemogočnega Boga, da ga nagradi za vse, kar je naredil, da bi bil islam in muslimani v boljšem položaju.

Dragi mufti, mogoče mi navadni ljudje včasih pozabimo na vaš velik doprinos, a prepričan sem, da tega nikoli ne bo pozabil dragi Allah, ki vse ve, sliši in vidi. On vas bo za to gotovo nagradil.

Poleg vseh infrastrukturnih projektov je pomembno omeniti tudi ustanavljanje Kulturno-izobraževalnega zavoda Averroes, ki je v preteklem obdobju realiziral odlične kulturne in izobraževalne projekte, ki so pomembni za vse nas. Tudi za to je bil idejni vodja  in praktični realizator mufti dr. Nedžad Grabus.

Ureditev administracije Islamske skupnosti je bil velik zalogaj muftija in njegove ekipe. Danes se hvala Bogu lahko pohvalimo, da imamo zelo dobro urejeno administracijo.

Odgovorno trdim, da se je status imamov v Sloveniji zelo izboljšal, imami so zaščiteni, lažje opravljajo svoje delo, nudijo se jim možnosti za kreativnost ipd.

Brez vere v Boga, iskrenosti in predanosti delu, brez volje in želje, da se stanje islama in muslimanov izboljša, bi se takšni projekti težko realizirali.

Ugleda, ki ga je pridobila Islamska skupnost v Republiki Sloveniji v preteklosti, se ne da materialno oceniti. Vsi vemo, da je za to najbolj zaslužen mufti dr. Nedžad Grabus, ki je imel občutek in takt med javnim nastopanjem, ki s svojo pojavo ter avtoriteto širi resnost, ugled in pravo sliko naše vere islama. O muftiju in o tem, kaj je naredil za nas in našo skupnost, bi lahko še veliko govoril. Ampak pričakujem, da bomo znali ceniti njegovo delo, da mu bomo pomagali, kolikor lahko, saj je dokazal, da mu Islamska skupnost v Republiki Sloveniji veliko pomeni in zato se mu zahvaljujemo.

Preden objavim izvoljeno odločitev za predsednika Mešihata, sem čutil potrebo po tem, da vse to povem, saj je treba govoriti o tistem, kar je dobro,” je med drugim povedal imam Muzaferović.

Po razglasitvi rezultatov in tekbirov je prisotnim nekaj besed namenil mufti dr. Nedžad Grabus in se jim zahvalil za zaupanje ter prosil Allaha, dž.š., ”da novo obdobje, v katerem bomo delali, zaznamuje z uspehi za muslimane in Islamsko skupnost, da poveže naša srca v dobroti in ljubezni do tistega, kar je najpomembnejše v naši skupnosti in odkloni vse slabosti iz naših src. Povedal je tudi, da je edinost kategorija, za katero moramo skrbeti. Skupaj smo se pred devetimi leti odpravili na ”potovanje”, prosim Allaha, dž.š., da skupaj dočakamo otvoritev džamije v Ljubljani. Obdobje, ki smo ga preživeli od leta 2006 do danes, in obdobje, ki je pred nami,  bo gotovo neponovljivo obdobje za Islamsko skupnost. V tem obdobju smo rasli in postajali vedno bolj zreli kot institucija, ki je sebi in drugim pokazala, da imamo kvalitete in ljudi, ki so sposobni odgovoriti na velike izzive v času, v katerem živimo. Vsi skupaj si moramo prizadevati, da bi ohranili enostnost džemata, da na nivoju džemata funkcionira sloga. Kjer je imam deležen spoštovanja in kjer opravlja svoje naloge, redko prihaja do notranjih napetosti in trenj.

Seveda je najpomembnejše, da svojo misijo opravljamo v džematih, saj tako tvorimo lepši mozaik skupne Islamske skupnosti in dajemo smernice vsem ljudem v tej državi, kaj pomeni biti musliman in kaj pomeni delati za dobro islama in Islamske skupnosti. Prepričan sem, da bomo v prihajajočem obdobju dobro sodelovali in s skupnimi napori in trudom prispevali k napredku skupnosti vernikov v Sloveniji. Izzivi, pred katerimi se nahajamo, niso samo infrastrukturni. Izzivi so veliki. Trenutno imamo tranzicijsko generacijo naših članov džematov, ki počasi odhajajo v pokoj. Prihaja do spremembe strukture džematov, prihaja do sprememb pogledov na svet naših članov. Zato moramo vsi pokazati resnost pri svojem delu in nadaljevati razvijati tisto, kar je pomembno za nas. Islamsko skupnost moramo ohraniti skozi strukture, ki so že postavljene, skrbeti za odgovornost v svojem delu in se posvečati vprašanjem svoj misije, kolikor je to mogoče. Prosim Allaha, dž.š., da nas podpre pri tem in nam da moč, da vztrajamo. Hvala vsem in naj vas dragi Allah ščiti,” je povedal mufti Grabus.

Muftiju dr. Nedžadu Grabusu čestitamo in prosimo Vsemogočega Boga, da mu pomaga pri njegovem delu.

Pred dnevi je organizirana seja Zbora Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, na kateri sta sprejeti poročilo o delu za leto 2014 in finančno poročilo. Sprejeti so načrt in program dela ter finančni načrt za leto 2015. Na seji je predstavljeno podrobno poročilo o Islamskem kulturnem centru od nakupa zemljišča do danes. Zbor je soglasno sprejel odločitev, da Mešihat Islamske skupnosti ustanovi vakuf Islamske skupnosti ter Zavod za certificiranje halal standarda.