Salavat na poslanca Muhammeda, a.s.

Beseda salavat je množinska oblika arabske besede salat (molitev). Beseda se v kulturnem območju balkanskih muslimanov uporablja v ednini, v kontekstu izgovarjanja salavata na Božjega poslanca Muhammeda, a.s.

Izgovarjanje salavata se šteje v ibadet, kot Bogu ugodno delo in kot tako ima posebno vrednost v duhovnem življenju muslimanov.

Vernikov odnos do poslanca Muhammeda, a.s., se dodatno krepi z vsakodnevnim izgovarjanjem salavata:

Allahume salli ala Muhamedin ve ala ali Muhammed

so besede salavata, ki so zabeležene v verodostojnih zbirkah hadisov, pomenijo pa Moj Allah nameni salavat na Muhammeda.

Kdor izgovori salavat na poslanca Muhammeda, a.s., mu Allah vpiše deset dobrih del. Salavat ni eno dobro delo, temveč je večplastno, ker predstavlja več dobrih del; s salavatom se obnavlja verovanje v Allaha, dž.š., in se zaprosi za čast Muhammeda, a.s., pri tem se obnavlja verovanje v Ahiret (večni svet); spomnimo se Allaha, dž.š., Njemu dokažemo ljubezen, ponižnost in predanost, priznamo, da vse pripada Allahu in da je Muhammed, a.s., ne glede na to koliko je priznan, potreben milosti svojega Gospodarja. In to je deset dobrih del.

Kdor nameni salavat na poslanca Muhammeda, a.s., mu Allah izbriše deset prestopov. Allah izbriše deset prestopov tako, da jih odkloni z listov, katere beležijo meleki in iz misli človeka. Pri tem se izbriše deset naših grešnih dejanj, ki se nam štejejo v škodo.

Ko nas Allah ob salavatu na poslanca Muhammeda, a.s, nagradi z desetimi dobrimi deli in desetimi izbrisanimi deli, sledi, da nas povzdigne za deset mest in nam odgovori z isto mero; Allah se tistemu, ki nameni salavat poslancu Muhammedu, a.s., usmili.

Salavat ni enako kot milost, ker se ona doda na salavat in Njegov salavat je poseben kot On sam in Njegova milost je prisotna povsod. Milost je sestavni del salavata. V tem kontekstu je naš salavat pohvala poslancu Muhammedu, a.s., in sledi ji določena nagrada. Kdor pohvali poslanca Muhammeda, a.s., lahko pričakuje, da mu bo vrnjeno z enako mero.

V mesecu rebiu-l-evvelu ne pozabimo izgovarjati salavat na poslanca Muhammeda, a.s.