Poslanec Muhammed, a.s. – naš vzor

Hidžretski mesec rebiu-l-evvel je mesec Božjega poslanca Muhammeda, a.s. V tem mesecu je rojen poslanec Muhammed, a.s., in verniki mu v rebiu-l-evvelu namenjajo veliko pozornosti. Zato bomo tudi na spletni strani Islamske skupnosti v naslednjih tednih objavljali besedila, ki so povezana s poslancem Muhammedom, a.s.

”V Allahovem Poslancu imate lep vzor (usvetun haseneh) za tistega, ki upa v Allahovo milost in nagrado na drugem svetu, in tistega, ki Ga pogosto omenja.” (El-Ahzab, 21)

Čas, v katerem živimo, je zaznamovan z različnimi vrstami vzornikov ali idolov v javnem življenju,še  posebej v medijskem prostoru.  Na televizijskih ekranih, radijskih postajah, časopisih, spletnih portalih kot tudi v marketinških produkcijah se predstavljajo različne osebe, katerih uspeh in slava se želita predstaviti kot model ostalim ljudem, predvsem mlajšim generacijam. Pri tem načeloma ni nič narobe, saj velikokrat uspeh drugih ljudi lahko predstavlja motivacijski faktor drugim.  Res pa je, da se velikokrat ne predstavljajo tiste prave vrednote oziroma osebe, ki so svet zadolžile s svojimi idejami, dejanji, izumi ipd. in jih je vredno spoznati.

Pravzaprav je povsem naravno, da pri človeku obstaja potreba za identifikacijo z določenim vzornikom, po katerem se bo zgledoval. Tej popolnoma naravni potrebi človeka islam ne nasprotuje, vendar jo skuša usmeriti na pravi in naravni način ter pri tem ohranjati dostojanstvo. V nadaljevanju bomo skušali prikazati, kako Kur’an govori o vzorih in kdo so pravzaprav tisti pravi vzorniki, po katerih naj bi se muslimani zgledovali.

Allahovi poslanci kot vzorniki

Arabsko besedo ”usvetun” (ki se nahaja v uvodnem kur’anskem ajetu), prevajamo kot ”vzor” ali, v kolikor to bolj posodobimo, ”model identifikacije”. Beseda ”usvetun” se omenja na treh mestih v Kur’anu, in sicer enkrat v kur’anskem poglavju El-Ahzab in dvakrat v poglavju El-Mumtahine. V kur’anskem poglavju El-Mumtahine Kur’an pravi ”… lep vzor (usvetun haseneh) je za vas Ibrahim in tisti, ki so bili ob njem, ko je svojemu narodu dejal: ‘Mi z vami nimamo nič kot tudi s tistimi, katerim se namesto Allahu molite …” S tem kur’anskim stavkom Allah ukaže na vzornika poslanca Ibrahima, a.s., kot tudi na tiste, ki so se po njem zgledovali oziroma verjeli v Allaha, dž.š. Povsem je pričakovano, da musliman vzame za vzornika Allahovege poslance, ker jih tudi Allah že v Kur’anu opisuje z najboljšimi besedami.  Tako je poslanec Ibrahim, a.s., v Kur’anu opisan kot: ”Ibrahim je bil dobrodušen (halim), sočuten (evvah) in predan (munib)”, ali ”Ibrahim je bil primer dobrega vodje, pokoren Allahu (kaniten) in pravi vernik (hanif) in ni bil mnogobožec”. Značaj poslanca Ibrahima, a.s. je tisti, ki je lahko vzor sodobnemu človeku. Pri tem je dobro opomniti, da ga je ravno zaradi njegovega značaja Vzvišeni Allah vzel za prijatelja – Halilullah.

”V Allahovem poslancu imate lep vzor (usvetun haseneh) …”

Omenjeni kur’anski ajet, kot pravi mufessir Ibn Kesir, je osnova za sprejemanje za vzor poslanca Muhammeda, a.s., pri njegovem govoru, dejanjih in stanjih. Muhammed, a.s., kot zadnji poslanec ”pečat poslanstva” (hatemu’n-nebijjin) združuje v sebi značaj vseh predhodnih poslancev. On kot človek in poslanec v sebi združuje najpopolnejše moralne značilnosti najbolj častnih ljudi – Allahovih poslancev kot učiteljev človeštva. Zato se tudi vse druge pohvalne značilnosti ostalih poslancev v Kur’anu nanašajo tudi na poslanca Muhammeda, a.s. Že sam poslanec Muhammed, a.s. je cilj svoje misije izrazil s hadisom:

”Bog me je poslal, da izpopolnim lep značaj”.

Kur’anski naziv za Muhammeda, a.s., kot ”usvetun haseneh” združuje vse človeške, moralne in duhovne kvalitete o katerih Kur’an govori na mnogih mestih.

Omenili bomo le nekaj širših kur’anskih konotacij o Muhammedu, a.s., in njegovem vzornem življenju, ki so za vernike lahko smernice, po katerih lahko usmerjajo svoja lastna življenja (naštete ideje vsebuje že kur’anska zveza usvetun haseneh):

– izredno potrpežljiv

– redno je opravljal nočno molitev

– skesan pri molitvi

– blag in prijazen do ostalih ljudi

– na najvišji stopnji ahlaka (morale)

– blagost, odpuščanje in dogovarjanje z drugimi

– poslušen do Gospodarja

– skromen

– izpolnjeval bi svoje obveznosti in spoštoval bi dogovor

– kultura obnašanja do nemuslimanov ipd.

Sunnet kot način življenja

Sunnet je tisto, kar je poslanec Muhammed, a.s., počel, govoril in z molkom odobril. To je praksa poslanca Muhammeda, a.s., ki jo muslimani razumemo kot določen normativ. To je splošno razširjena definicija sunneta. Ob tem je sunnet tudi drugi pravni vir, ki vsebuje pojasnila tistega, kar je v Kur’anu nejasnega. Sunnet je razlaga in praktična raba Kur’ana.

Celotno življenje kot tudi časten primer poslanca Muhammeda, a.s., je ohranjen zahvaljujoč predvsem učenjakom iz prvih stoletij islama, ki so zabeležili vse potankosti njegovega življenja. Ti alimi so Buhari, Muslim, Tirmizi in drugi. Njihova dela se uporabljajo še danes.

Življenje poslanca Muhammeda, a.s., je popolnoma ”odprto” za vsakogar, za muslimane kot tudi za druge. V njegovem življenju ni ničesar skritega, niti določene potankosti iz njegovega osebnega življenja niso skrite. Življenje poslanca Muhammeda, a.s., je drugi temelj islama in brez tega ni pravega razumevanja Kur’ana in življenja nasploh. Sunnet poslanca Muhammeda, a.s., je določen vid Razodetja, ker Kur’an pravi: ”… in ne govori po svoji lastni volji…”

V Kur’anu se takoj za pokornostjo Vzvišenemu Allahu, dž.š., omenja pokornost Njegovemu poslancu, npr.: ”Verniki, pokorite se Allahu in Njegovemu poslancu in ne zapuščajte ga”. Po mnenju razlagalcev Kur’ana besedna zveza ”ne zapuščajte ga” pomeni, da se ne zapušča njegov sunnet.

Kdor sledi poslanca Muhammeda, a.s., lahko upa na Allahovo milost in nagrado na Ahiretu in kot tak se Ga bo pogosto spomnil. Takrat postane sunnet način življenja (style of life), kar tudi je življenjski cilj vsakega vernika.

Na koncu besedila se že samo po sebi postavlja vprašanje, ali sledimo sunnet poslanca Muhammeda, a.s.? To je vprašanje, na katerega musliman odgovarja celo življenje. Torej, namesto z jezikom ali z besedami je na postavljeno vprašanje najbolje odgovoriti z dejanji.