Hidžra – muslimansko novo leto

Muslimani vsako leto obeležujejo velik dogodek iz zgodovine islama − hidžro. Hidžra ne predstavlja samo selitve iz enega mesta v drugo oziroma selitve muslimanov iz Mekke v Medino zaradi vznemirjanj. Hidžra je veliko več kot to. Hidžra se je zgodila predvsem zaradi ohranjanja vere, življenja in svobode.

Med drugim je hidžra med muslimani najbolj znana po tem, da se od tega dogodka računa čas, torej hidžretsko leto. S petka na soboto bo ob sončnem zahodu nastopilo novo 1436. hidžretsko leto.

V vsakem primeru je govor o dogodku, ki je spremenil tok človeške zgodovine in človeštvu prinesel nove vrednosti, katerih sporočila bodo trajno vtkana v generacije muslimanov. Poleg svojih zgodovinskih dejstev, ki jih hidžra nosi s seboj, ponuja tudi vsebine in vrednosti, ki so pomembne za vsakodnevno življenje. Tako je hidžra univerzalna pot vsakega muslimana in način njegovega vsakodnevnega življenja, ki se uresničuje na več načinov.

Sama beseda hidžra in vse njene izpeljanke se v Kur’anu omenjajo več kot tridesetkrat. V veliki večini primerov se omenja v pomenu selitve iz enega mesta v drugo. Med drugim Kur’an natančno govori tudi o vzrokih in motivih hidžre, pa tudi o njenem poteku in dogodkih. Vendar Kur’an tega dogodka ne omenja samo v navedenem kontekstu, temveč prehaja tudi na jezikovni pomen besede hidžra. Omenja tudi druge hidžre kot npr. hidžro Ibrahima, a.s. Tako je hidžra sunnet (praksa) vseh Allahovih poslancev. Ajete (stavke) o hidžri je potrebno razumeti v splošnem in univerzalnem pomenu (‘am), kar bi pomenilo, da se z zgodovinskega mesta dogodka postavimo na svoje mesto in v svoj čas oziroma na svojo hidžro.

Del naše hidžre je na prvem mestu pravilno verovanje (iman) in ravno po tej temeljni hidžri sledita drugi dve vrsti, in sicer tista v pravem zgodovinskem pomenu, katere sporočila so zajeta v Kur’anu in sunnetu, ter usklajevanje besed z dejanji. Pomemben del naše hidžre je, da želimo drugemu več kot sebi, saj so muslimani, ki so živeli v Medini, velikodušno sprejeli muslimane iz Mekke, delili z njimi dom, bogastvo in usodo. Samo osebni interes ni v duhu hidžre in enotnosti.

Hidžra prinaša nove vrednosti, hidžra je nova priložnost za dobro in med drugim je tudi priložnost za opuščanje slabih navad in grehov.

V znani hutbi (govoru) poslanca Muhammed, a.s., na oprostilnem hadžu je dejal: ”Želite, da vas obvestim o tem, kdo je vernik, mu’min? To je tisti, ki varuje imetje in življenje drugih ljudi in musliman je tisti, od čigar jezika in rok so prizaneseni drugi ljudje. Mudžahid je tisti, ki se bori proti sebi zaradi pokornosti Bogu, mudžahir pa tisti, ki se izogiba grehom. ”

Ko ohranimo pravilno verovanje (iman), ki ga spremlja izogibanje grehov ter prepovedanih in slabih dejanj, in se pri tem na vso moč trudimo boriti zoper svojih strasti in vseh drugih negativnosti, lahko upamo na Njegovo pomoč in milost (rahmet). Lahko bi rekli, da je to na določen način formula za uspeh na tem in drugem svetu.

Vsem vernikom in vernicam želimo vse dobro v prihajajočem hidžretskem letu, predvsem pa duhovni mir, osebno zadovoljstvo in družinsko srečo.