Ramazansko druženje s Kur’anom

Z današnjim dnem po sončnem zahodu nastopa mesec ramazan, mesec posta, v katerem muslimani opravljamo tretjo praktično islamsko dolžnost. Čez dan, od zore do sončnega zahoda, se bomo v imenu Boga odrekali hrani, pijači, grdim dejanjem ipd. Mesec ramazan je mesec Kur’ana, mesec, v katerem je razodetih prvih pet ajetov (Kur’anskih stavkov) in praksa je, da se v mesecu ramazanu intenzivno družimo s Kur’anom. V vseh džamijah se med ramazanom organizirajo mukabele oziroma skupno branje Kur’ana. Mukabele v mesecu ramazanu potekajo vsak dan in vsak dan se prebere en džuz, kar predstavlja tridesetino Kur’ana.

Na spletni strani Islamske skupnosti bomo tekom meseca ramazana vsakodnevno za vsak džuz, ki se je prebral, podali krajši komentar. Tokrat za uvod priporočamo uvodni članek o Kur’anu, prevzet iz knjige ”Priručnik za mukabelu”, ki so jo pripravili štirje sarajevski imami dr. Ferid Dautović, mag. Meho Šljivo, Abdulgafar Velić in Nesib Hadžić. Vsakodnevni komentarji džuza bodo tudi povzeti iz omenjene knjige.

Ramazan je mesec Kur’ana

Ramazan je mesec Kur’ana, mesec posta, zekata, sadekatu-l-fitra in drugih prostovoljnih bogoslužij. To je čas, ko je Allah, dž.š., na Zemljo spustil svojo neizmerno milost, tako da je poslal zadnjega Poslanca, a.s., da bi še zadnjič posvetil na Pravi poti, na katero so ljudje pozabili, jo zanemarili in si jo prilagodili. Zadnje Allahovo razodetje prek Muhammeda, a.s., je pomagalo človeštvu, da se ponovno spozna z Resnico in dojame svojo vlogo na svetu.

Kdo je obkrožen z meleki (angeli)

Kur’an je upanje in zaščita vernika, opora in zatočišče v težkih trenutkih ter trenutkih skušnjav, pa tudi sreča in veselje. Nenehno opominja na to, da je potrebno imeti v mislih Allaha, dž.š., in so tako skušnjave kakor veselje kratkotrajni in minljivi. Ko Allah razodeva Kur’an, On razodeva milost  in zdravilo, argument, svetlobo in nasvet. Objavlja Smerokaz – Pravo pot, po kateri je treba hoditi brez obotavljanja in ji slediti. Tako Allah vidi svoj vpliv na ljudi. Prava pot je pot, ki je osvetljena z Božjo besedo, s hadisom in sunnetom Poslanca, Muhammeda, a.s. Razodetje, ki ga je pošiljal Allah, dž.š., je spremljalo na tisoče melekov. Oni so se ob tem spuščali na Zemljo in prinašali ter spremljali Razodetje. Hranili so sporočilo, varovali črke in Poslanca, a.s. Na tej poti od Neba k Zemlji je vse potekalo tekoče in gladko, vse je bilo podrejeno Bogu in Božji besedi BODI. Kakor so se meleki takrat spuščali na Zemljo, se spuščajo tudi v mesecu ramazanu, posebej v noči kadr. Prisotnost melekov bolj začutijo tisti, ki manj grešijo, ki se bojijo Boga in svoj post krasijo z drugimi bogoslužji, kakor so molitve in branje, recitiranje ali poslušanje Kur’ana. Kdor vztraja na tej Pravi poti, ga spremljajo meleki in molijo zanj. Meleki so človekovi prijatelji na tem in drugem svetu. Oni tem srečnežem prinašajo vesele novice o džennetu (raju), ki jim je obljubljen. Vse to je milost, darilo in nagrada njihovega Gospodarja.

Kur’an je razodet živim ljudem, da bi ga brali in recitirali. Kur’an ni zapis ali talisman, ki ga je potrebno hraniti na verižici kot obesek ali v vitrini za okras v upanju, da nas bo pozdravil ali nam prinesel srečo. On seveda je vse to, a le za tistega, ki ga prebira in živi tako, kot piše v njem.

Prav tako je iz življenjske prakse muslimanov možno opaziti, da ljudje dajejo vse preveč pozornosti na to, kakšno obliko ima Kur’an, kako ga bodo vzeli v roke, kako ga bodo spustili iz rok in kam ga bodo spustili. Glavni razlog, zaradi katerega ja Allah pošiljal svoje Knjige ljudem, je, da bi one bile smerokaz oziroma zakon, ki mu bodo sledili, ne pa zato, da jih hranijo v vitrinah in na zidovih svojih sob, a ne živijo in ne ravnajo tako, kot je opisano v Kur’anu.

 

Kur’an je luč

”Oni ne poznajo Allaha, če pravijo: ‘Nobenemu človeku ni Allah ničesar razodel!’ Reci: ‘Kdo je na Zemljo poslal besede, ki so bile v obliki knjige razodete Musa, a.s. (Mojzesu), kakor luč in smerokaz ljudem?”’ (El-En’am, 91)

V tem ajetu (verzu) je Allah opisal Tevrat (Tora), ki je bil razodet Musa, a.s., kakor nur (svetloba, žarek, luč). Ta luč vodi na Pravo pot in k sreči in zadovoljstvu vseh tistih, ki hodijo po tej poti. Ko so določeni ljudje rekli, da Allah ni razodel ničesar, jim Allah postavlja vprašanje, kaj je bilo razodeto prek Musa, a.s. Po odgovoru Judom, da je Allah Musa, a.s., razodel Knjigo – Luč, so ljudje ostali brez argumentov.

”Mi smo razodeli Tevrat, v katerem so Napotki in Luč.” (En-Nisa, 174)

”O, ljudje, dokaz prihaja s strani vašega Gospodarja in mi smo vam razodeli jasno Luč.” (Et-Tegabun, 8 in El-Maide, 44)

Ti ajeti jasno kažejo na to, da so razodete Božje knjige – Luč (Nur) in da sta v njih Luč in Napotki. Razlika med Napotki in Lučjo je v tem, da Luč odkriva in razsvetljuje Pravo pot, medtem ko Napotki določajo pravila in omejujejo. Napotki vodijo človeka, ki sledi Sveti knjigi, do cilja.

Upamo, da bodo kratki komentarji tridesetih džuzov Kur’ana (džuz je tridesetina Kur’ana) pripomogli k boljšemu razumevanju kur’anskih sporočil in prakticiranja le-teh v vsakdanu. Omenjeni kratki komentarji se lahko berejo pred ali po vsakem branju oziroma recitiranju Kur’ana, da bi imeli vpogled v tisto, kar beremo, recitiramo ali poslušamo, saj je dejstvo, da večina muslimanov ne razume tistega, kar bere, recitira ali posluša. Naša želja je, da bi bili članki v obliki komentarjev džuzov, ki jih bomo na spletni strani Islamske skupnosti objavljali vsak dan, ogledalo, v katerega se bomo pogledali in vsaj malo popravili svoj odnos do Allaha, dž.š., Poslanca, a.s., staršev, prijateljev, sosedov, sirot, …