Zasedal Zbor Islamske skupnosti v Sloveniji – sporočilo za javnost

V nedeljo, 23. marca 2014, je v Ljubljani potekala seja Zbora Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki ji je predsedoval predsednik Eldin Velagić.

To je bila sedma redna seja Zbora Islamske skupnosti v Sloveniji katere so se udeležili člani Zbora, člani Mešihata na čelu s predsednikom Mešihata muftijem dr. Nedžadom Grabusom, imami in predsedniki odborov.

Zbor Islamske skupnosti je obravnaval poročilo Mešihata Islamske skupnosti za leto 2013, poročilo imamov o verskem in izobraževalnem delu in poročila o delu izvršnih odborov. Zbor je obravnaval tudi finančna poročila Mešihata, izvršnih odborov in skupno poročilo Islamske skupnosti. Islamska skupnosti je obvezna poročati tudi Davčni upravi Republike Slovenije. Člani Zbora so sprejeli vsa poročila in posebej izrazili zadovoljstvo, da je v letu 2013, svečano položen temeljni kamen za Islamski kulturni center v Ljubljani.

Sprejet je bil tudi proračun Mešihata Islamske skupnosti kot tudi izvršnih odborov za leto 2014 ter plan in program dela za tekoče leto.

V posebnih točkah dnevnega reda je bilo govora o projektu Islamskega kulturnega centra v Ljubljani. Poudarjeno je bilo, da je letošnje leto zelo pomembno saj se začenjajo gradbena dela na projektu. Predsednik Mešihata mufti dr. Nedžad Grabus je seznanil prisotne s trenutnimi aktivnostmi na projektu izgradnje džamiji, pripravi zemljišča za začetek izkopov gradbene jame, prestavitev obstoječih telekomunikacijskih in elektro vodov ter vodnih cevi in sodelovanje s podjetjem za inženiring glede priprav razpisa za izvajalca del za IKC. Člani Zbora so bili seznanjeni tudi z javnim razpisom Slovenskih železnic in prodaji zemljišča, ki se nahaja ob zemljišču za džamijo, ki obsega 1335 m2 in stane 390.000,00 € plus DDV. Islamska skupnost se je prijavila na razpis in začela postopke za nakup zemljišča od Slovenskih železnic. Mufti je pozval vse prisotne, da se maksimalno vključijo v ta projekt

V nadaljevanju seje so bili člani Zbora seznanjeni z reševanjem zadnjega infrastrukturnega vprašanja na področju Islamske skupnosti v Sloveniji. Po uspešno končanih infrastrukturnih projektih v Sežani, Novi Gorici, Krškem in Novem mestu je ostal samo džemat Izola brez lastnih prostorov. Ta problem je bil odpravljen v začetku letošnjega leta. Prejšnji teden je Islamska skupnost prevzela kupljene prostore v džematu Izola. Pričakujemo, da bomo lahko prvo džumo-namaz (petkova molitev) kmalu opravili v novih prostorih. Objekt ima 177 m2 uporabnega prostora. Poleg molitvenega prostora je bilo v Izoli kupljeno tudi stanovanje za imama od 55 m2.

Pod točko tekoča vprašanja je bilo govora o aktualnostih v džematih in pomembnih vprašanjih za funkcioniranje Islamske skupnosti v celoti.