zemzemvoda1

ZGODBA O BLAGOSLOVLJENI VODI ZEMZEM, KI NAPAJA MILIJONSKO MNOŽICO ROMARJEV

Izvir vode Zemzem se nahaja v Mekki, v neposredni bližini Ka’be (črne kocke, okoli katere hadžije – romarji krožijo, ko se udeležijo romanja v Mekki – hadža). Za vodo Zemzem se je vedelo še v času pred rojstvom poslanca Muhammeda, a.s., vendar je izvir s časom zasul pesek in pozabili so točno lokacijo.

 

Predniki Muhammeda, a.s., so bili zadolženi za obskrbo s hrano in pijačo romarjev, ki so prihajali na hadž v Mekko. To je bila zelo častna naloga, vendar tudi zelo odgovorna, saj je primankljaj vode v tem času predstavljal velik problem. Neke noči je dedek Muhammeda, a.s., sanjal mesto, na katerem se nahaja izvir, in v naslednjih dneh je skušal priti do njega, nakar mu je tudi uspelo. To mu je še bolj povečalo ugled med meščani in od takrat se izvir Zemzema varuje in voda se zelo ceni.

Iznajdba izvira Zemzema

Obstaja verodostojna predaja (hadis), ki dokazuje, kako so prišli do izvira. Ibrahim, a.s. (Abraham), je v spremstvu meleka Džibrila (angel Gabrijel) pripeljal svojo soprogo Hadžero in sina Ismaila v puščavo in ju po Božji zapovedi tam pustil. Ko sta Hadžera in Ismail porabila vso zalogo hrane, ki sta jo imela s seboj, je Hadžera, da bi potešila jokajočega dojenčka, začela iskati hrano.

zemzemvoda1

V upanju da bo našla karkoli, je tekala od enega do drugega hribčka, od Safe do Merve, in tako sedemkrat. Ko se je sedmič ustavila na Mervi je zaslišala neznan glas, ki je izgovarjal njeno ime. Obupano je neznani glas prosila, da ji pomaga. Neznani glas je bil melek Džibril (angel Gabrijel), ki je udaril ob tla in v tem trenutku je voda izbruhnila na površino. Hadžera je pohitela, da bi zaustavila vodo, in sicer iz bojazni, da je ne izgubi in takrat je izgovorila ”zem-zem”, kar pomeni ”ustavi se-ustavi se”. Tako je blagoslovljena voda dobila svoje ime, Zemzem.

Zelo pomembno je poudariti dejstvo, da se s hidro-geološkega aspekta voda Zemzem ne meša z ostalimi vodami v Mekki, celo ne s tistimi, ki so zelo blizu izviru Zemzema. Do sedaj se tudi ni zgodilo, da bi izvir Zemzema, ki je star več kot štiri tisoč let, kadarkoli presahnil ali da bi se količina vode zmanjšala.

Položaj izvira Zemzem vode

Leta 1971 je dr. ing. Jahja Kušik objavil raziskovalno delo z naslovom ”Zemzem”, v katerem je predstavil rezultate večmesečnega znanstvenega raziskovanja izvira vode Zemzem. Avtor raziskave je diplomiral iz ekologije na Univerzi v Wasinghtonu, kjer je tudi doktoriral. Njega je savdski kralj Fejsal imenoval za vodjo ekipe strokovnjakov, ki so imeli nalogo odgovoriti na številna vprašanja glede izvira Zemzem. Na podlagi raziskovanja je potrjeno, da se izvir Zemzema nahaja točno pod Ka’bo pod Hadžeru-l-esvedom (črnim kamnom) in da izvira iz granitne stene, dolge 45 cm in visoke 30 cm. To je izvir, iz katerega prihaja največja količina vode. Drugi izvir se nahaja pod mestom Velike džamije in izbija iz stene, dolge 70 cm in debele 30 cm. Poleg teh dveh izvirov obstaja še 21 manjših.

zemezemvoda2

Tehnične značilnosti vode Zemzem

V začetku leta 1971 je en izmed zahodnih znanstvenikov objavil članek, v katerem je trdil, da voda Zemzem ni zdrava za uporabo. Svoje trditve je podkrepil s trditvijo, da se Ka’ba nahaja na nadmorski višini, ki je pod nivojem morja in se tako vse odpadne vode iz Mekke zbirajo oziroma je njihov tok usmerjen proti Ka’bi, kjer se nahaja glavni izvir Zemzema. Po njegovih trditvah naj bi se vse odpadne vode in Zemzem voda mešali. Za tem je vzorec vode Zemzem, na zapoved kralja Fejsala, poslana v najprestižnejše inštitute sveta na analizo. Vsi rezultati so pokazali popolno ustreznost vode Zemzem za pitje in ob tej priložnosti so eksperti iz določenih inštitutov prosili za dovoljenje, da raziščejo izvir Zemzem. Potapljači so se spustili v vodnjak, kjer se zbira voda in ustanovili, da voda prihaja samo iz ene smeri. Da bi to lahko potrdili, so se odločili, da z močnimi pumpami izčrpajo vso vodo in tako ustanovijo smer izvira in količino vode, ki prihaja iz predvidene smeri. S to vrsto raziskovanja je ugotovljeno, da je globina vode v vodnjaku od okoli 4,2 m do 5,5 m in da so tla vodnjaka peščena ter da voda izvira iz peska. Kapaciteta izvira je okoli 50 l/s. Ob tem so raziskovalci ovrgli trditev, da se Ka’ba nahaja pod nivojem Rdečega morja, ker je Mekka od morja udaljena 75 km in se nahaja na hribovitem področju, na 178 m nadmorske višine.

V biološki in kemični analizi Zemzem vode je ugotovljeno, da je voda Zemzem za razliko od ostalih voda zelo bogata s kalcijem in magnezijem. Kar je še posebej zanimivo, je to, da Zemzem voda vsebuje veliko koncentracijo florida, ki je zelo učinkovit proti bakterijam. Vsi inštituti, ki so analizirali vodo Zemzem, so potrdili, da je voda popolnoma zdrava za uporabo. Do sedaj se še nikoli ni zgodilo, da so imeli hadžije (romarji) težave zaradi Zemzem vode. Veliko število hadžijev je priča temu, da ob zaužitju zelo velike količine Zemzema nimajo potrebe po odvajanju vode.

Biološko-kemične lastnosti Zemzem vode

Še nikoli se ni zgodilo, da bi izvir Zemzema presahnil ali da je zaradi klimatskih pogojev zmanjšan dotok vode. Prav nasprotno, od kar se izvir Zemzema raziskuje, je dotok vode zmeraj večji. Zemzem voda do sedaj ni izgubila niti ene biološke ali kemične lastnosti, kar se pri drugih vodah zna zgoditi. Glede na analize je ugotovljeno, da en liter Zemzema vsebuje okoli dva tisoč miligramov biološko-kemičnih elementov, medtem ko jih druge vode vsebujejo samo okoli dvesto. V enem litru Zemzem vode se nahaja:

250 mg natrija (Na), 200 mg kalcija (CA), 120 mg kalija (K), 50 mg magnezija (Mg), 366 mg bikarbonata (C), 372 mg žvepla (S), 273 mg nitrata (NO³), 6 mg klora (CL), 0,15 mg železa (Fe) IN 0,12 mg bakra (Cu).

Raziskovalci se strinjajo, da vsi ti elementi v vodi Zemzem prispevajo k temu, da je voda idelana za uporabo. Glede na analizo vode je ugotovljeno, da Zemzem voda ne vsebuje nikakršnih mikrobov, ki bi lahko škodovali organizmu. Verjetno tudi stena in zemlja, skozi katero izvira voda Zemzem prispevata k čistoči vode.

Najnovejša raziskava vode Zemzem je izvedena pred dobrima dvema letoma, in sicer na inštitutu ”Hado” v Tokiju. Tudi oni so ugotovili, da se voda Zemzem od vseh ostalih ”navadnih” voda, katere vsakodnevno pijemo, razlikuje po svojih bioloških in kemičnih lastnostih. Japonski znanstvenik prof. Massaro Imuto navaja, da je voda analizirana po ”nano” metodi, po kateri je samo ena kapljica Zemzem vode dodana k tisočim kapljicam navadne izvirske vode. Rezultati so pokazali, da je ena kapljica vode oplemenila tisoč ostalih kapljic izvirske vode. Zaradi tega je prof. Massaro vodo poimenoval blagoslovljena voda. Tudi on je potrdil, da voda ni spremenila svojih biološko-kemičnih lastnosti, čeprav so tudi to poskušali z različnimi eksperimenti.

Na vprašanje, ali obstajajo podobni izviri, zagotovo lahko trdimo, da podoben izvir ne obstaja in je voda Zemzem edinstvena. Nobena izvirska voda s svojimi lastnostimi ni enaka Zemzemu.

Danes hadžije (romarji) obvezno odnesejo s seboj vsaj liter Zemzema. Dobiti za darilo vsaj kozarec Zemzema predstavlja veliko čast.

zemzemvoda3

Torej, če le dobite možnost zaužiti vsaj kapljico Zemzema, si jo privoščite. Muslimani verjamemo, da je Zemzem voda dobra za tisto, zaradi česar jo pijemo, kar pomeni, da je blagoslov na molitev, ki jo izrečemo in zagotovilo za uresničitev molitve.

Ela Porić