nedzad_grabus

MUFTIJEV ODGOVOR NA KANDIDATURO ZA REISU-L-ULEMO ISLAMSKE SKUPNOSTI V BiH

V preteklih dneh je mufti dr. Nedžad Grabus prejel številne prošnje in predloge, da sprejeme kandidaturo za funkcijo reisu-l-uleme Islamske skupnosti v BiH.

Namreč, Sabor Islamske skupnosti v BiH je na svojem zasedanju, 7. julija 2012, objavil začetek postopka kandidare za funkcijo reisu-l-uleme, ki bo trajal do 31. julija 2012. Muftija dr. Nedžada Grabusa se že nekaj časa omenja kot zelo resnega kandidata za to funkcijo. Po temeljitem razmisleku je mufti dr. Nedžad Grabus kot odgovor vsem tistim ki so ga predlagali za to pomembno funkcijo zapisal naslednje:

Spoštovani,

ob tej priložnosti se vam želim zahvaliti za predlog, da me kandidirate za funkcijo reisu-l-uleme, ki jo je na podlagi aktov Islamske skupnosti objavil Sabor Islamske skupnosti v Bosni in Hercegovini. To je bila zame velika čast. Moj angažma na mestu predsednika Mešihata Islamske skupnosti v Sloveniji je bil motiviran z dejstvom, da se zgradi Islamski kulturni center v Ljubljani. To je ideja, ki jo muslimani v Ljubljani poskušajo realizirati od leta 1969. Iz svojih izkušenj lahko potrdim, da je to eno od najbolj kompleksnih vprašanj v zvezi z izgradnjo džamije v Evropi. Islamska skupnost v Sloveniji je v preteklih šestih letih naredila velik iskorak v vakufskem, izobraževalnem in organizacijskem smislu. Islamska skupnost je leta 2008., kupila zemljišče od Mestne občine Ljubljana za izgradnjo Islamskega kulturnega centra. Zaradi cene, ki je bila takrat dvakrat večja od celotnega premoženja Islamske skupnosti v Sloveniji, smo prehodili težko pot pri odplačevanju zemljišča. No, tudi danes naš dolg znaša 1.650.000,00 EUR. Poleg tega, zemljišče, ki nam ga je prodala Mestna občina Ljubljana je potrebno urediti v lastniškem in kumunalnem smislu, če želimo realizirali projekt Islamskega kulturnega centra. Trenutno smo v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenj za Islamski kulturni center v Ljubljani. To so razlogi, ki me obvezujejo, da dam svoj prispevek pri reševanju vprašanja izgradnje Islamskega kulturnega centra v Ljubljani. Glede na to da razlogi mojega amgažmaja na mestu predsednika Mešihata niso odstranjeni, sem se odločil, da ostanem s člani Islamske skupnosti v Sloveniji in se predano ukvarjam z vprašanjem izgradnje Islamskega kulturnega centra v Ljubljani. Zato ne morem sprejeti kandidaturo za funkcijo reisu-l-uleme.

Molim Vzvišenega Boga, da nam pomaga pri izvrševanju misije Islamske skupnosti ter, da ohrani našo enotnost v dinu (veri) in ummetu (skupnosti).

 

Predsednik Mešihata IS v Sloveniji

Dr. Nedžad Grabus, mufti