srebrenica

POMOČ ISLAMSKE SKUPNOSTI MEDŽLISU ISLAMSKE SKUPNOSTI SREBRENICA

Na zadnjem zasedanju Sabora Islamske skupnosti v BiH, 14. aprila 2012, je glavni imam Medžlisa Islamske skupnosti Srebrenica Damir ef. Peštalić izpostavil problem glede financiranja imamskih plač v Medžlisu Srebrenica in z drugimi finančnimi težavami s katerimi se soočajo pri svojem delovanju.

 

Zato so odgovorni v Islamski skupnosti v Sloveniji odločili, da bo Islamska skupnost v Republiki Sloveniji pomagala z eno letno imamsko plača, ki znaša za imama v Srebrenici 6.150,00 EUR.

 

V ta namen je bila organizirana sergija (prostovoljno zbiranje denarja) v vseh džematih v Sloveniji, 11. maja 2012 za eno letno imamsko plačo za imama v Srebrenici. Sergija je bila zelo uspešna. Mešihat Islamske skupnosti je v torek, 15. maja 2012, vplačal zbrana denarna sredstva na račun Medžlisa Islamske skupnosti Srebrenica v višini 6.150,00 EUR.

 

V Srebrenici se je zgodil genocid leta 1995. Naša dolžnost je da pomagamo vsem tistim, ki so zbrali dovolj moči in se vrnili v Srebrenico kjer poskušajo organizirati dostojno življenje posebej pa imami, ki so zelo pomemben faktor pri vzpostavitvi normalnih pogojev za življenje teh ljudi.

 

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem tistim, ki so sodelovali v tej akciji in s svojimi prispveki pomagali pri finančnih težavah Medžlisa Islamske skupnosti Srebrenica.

 

Nevzet Porić