slika

ČETRTA REDNA SEJA ZBORA ISLAMSKE SKUPNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI

V nedeljo, 15. aprila 2012, je v Ljubljani potekala četrta redna seja Zbora Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji. Sejo je vodil podpredsednik Zbora Ramo Muzaferović saj je g. Refik Havzija odstopil z mesta predsednika zaradi hude preobremenjosti na dveh delovnih mestih.

Zato so bili člani Zbora seznanjeni z njegovo odstopno izjavo. Sledila je izvolitev novega predsednika Zbora Islamske skupnosti. Za novega predsednika Zbora Islamske skupnosti je izvoljen g. Eldin Velagić, dipl. ing. računaliništva in informatike iz Ljubljane.

Potem je Zbor Islamske skupnosti obravnaval letno poročilo o delu Mešihata Islamske skupnosti, finančno poročilo za leto 2012 in finančni plan za leto 2012. Sledile so točke na katerih so člani Zbora obravnavali imamska poročila o delu, potem poročila predsednikov odborov, finančna poročila in plane za 2012.

Prisotni so bili seznanjeni z najnovejšimi aktivnostmi in informacijami v zvezi s projektom izgradnje džamije v Ljubljani. Seznanjeni so bili tudi z nakupom in obnovo objekta na Jesenicah ter nakupom objekta v Mariboru.

V soboto, 14. aprila 2012, je v Sarajevu potekala seja Sabora Islamske skupnosti v BiH katere sta se udeležila mufti dr. Nedžad Grabus in imam Ifet Suljić. Zato je mufti dr. Nedžad Grabus podrobneje seznanil prisotne o poteku seje v Sarajevu in sklepih, ki so bili sprejeti na tej seji.

Poleg članov Zbora in članov Mešihata so bili na seji Zbora Islamske skupnosti v Sloveniji nevzoči vsi imami in predsedniki izvršnih odborov.