fotografija3

V DŽEMATU VELENJE NOVO VODSTVO

V petek, 16. decembra 2011, sta muftijev namestnik Ibrahim Malanović in tajnik Nevzet Porić obiskala džemat Velenje. Pred začetkom džume-namaza (petkova molitev) je zbrane vernike nagovoril tajnik Nevzet Porić. Molitev je vodil in nagovoril vernike Ibrahim ef. Malanović.

Namreč, v preteklem obdobju je prišlo do sprememb v Odboru Islamske skupnosti Velenje. Zato se je Glavna volilna komisija Islamske skupnosti odločila za predlog, ki ga je predlagala Mešihatu Islamske skupnosti in skupščini džemata Velenje, da dosedanji predsednik IO Velenje h. Ismet Alić in član Zbora iz Velenja g. Mersad Dervišević zamenjata funkciji. Predlog je bil predstavljen Mešihatu Islamske skupnosti in skupščini džemata Velenje. Oba organa sta se strinjala s predlogom. Potem so bili izbrani še ostali člani IO Velenje, ki jih je potrdila skupščina džemata Velenje in sicer:

  1. Mersad Dervišević, predsednik;

  2. Ekrem Babić, član;

  3. Ibrahim Ibrakić, član;

  4. Suvad Ljevaković, član;

  5. Samir Halilović, član;

  6. Islam Bajrić, član;

  7. Sead Karišik, imam.

Predlog za potrditev izbranih članov IO Velenje bo prejel Zbor Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji na nasledjem zasedanju, ki bo v soboto, 24.12.2011.