p1060832

MUFTI GRABUS: „VSI DOBRONAMERNI IN ISKRENI VERNIKI SO SE VKLJUČILI V PROJEKT NAKUPA ZEMLJIŠČA“

Ljubljana, 15. april 2011, (MINAS) – V petek, 15. aprila 2011, je Islamska skupnost v Republiki Sloveniji organizirala petkovo molitev (džuma-namaz) na zemljišču predvidenem za izgradnjo džamije v Ljubljani.

To ni prva džuma-namaz na lokaciji za džamijo je pa prva skupna džuma-namaz, ker je bila to danes prva skupna in edina džuma-namaz v Ljubljani. Džuma-namaz se ni opravila v objektu Odbora Islamske skupnosti na Cesti Andreja Bitenca 70 v Ljubljani. Mufti dr. Nedžad Grabus, njegov namestnik Ibrahim Malanović, tajnik Nevzet Porić, ljubljanska imama Senad Karišik in Špendi Fidani ter okrog tisoč zbranih vernikov so opravili džumo-namaz na zemljišču, ki ga je Islamska skupnost v RS kupila 31. decembra 2008, z namenom, da bo na njem zgradila Islamski verski in kulturni center oz. džamijo v Ljubljani.

 

Džumo namaz je vodil mufti dr. Nedžad Grabus, ki je v svojem nagovoru izpostavil pomembnost in simboliko današnjega dne. Povezal je stanje muslimanov v Ljubljani danes z molitvami, ki sta jih izrekla Ibrahim Bog naj ga blagoslovi in mu podari mir in njegov sin Ismail, Bog naj ga blagoslovi in mu podari mir, ki sta prosila Vzvišenega Boga naj sprejme dobra dela, ki sta jih naredila, potem sta prosila Vzvišenega Boga, da bosta muslimana in na koncu sta prosila Vzvišenega Boga, da jim pošlje Svojega odposlanca. »Islam je v končni formi razodet Muhammedu, Bog naj ga blagoslovi in mu podari mir. Mi potrjujemo, da smo muslimani in verujemo da je Allah Bog ter, da je Muhammed Božji odposlanec.

 

Islam je način življenja, uči nas kako oboževati Vzvišenega Boga, kako verovati v Bodoči svet, kako spoštovati starše, otroke, starejše osebe. Islam nas uči kako graditi in ohranjati medsebojne odnose. Muhamed, Bog naj ga blagoslovi in mu podari mir je povedal: »Nihče ne bo pravi vernik dokler ne bo želel svojemu bratu (drugemu muslimanu) tisto kar želi samemu sebi«.

 

Že desetletja si muslimani v Sloveniji prizadevajo zgraditi hram dostojen naše vere. Pomembno število naših članov je dalo maksimum in so prispevali veliko sredstev za nakup zemljišča kjer se bo gradila džamija. Toda, še vedno je ogromno število tistih, ki se niso vključili v ta projekt. Vsakdo je odgovoren za svoja dela. Vsi dobronamerni in iskreni verniki so se že vključili v projekt nakupa zemljišča. S tega časnega mesta molim Vzvišenega Boga, da nagradi vsakogar posamezno, ki se je v preteklih tednih trudil in pomagal, da se pripravijo ti prostori v katerih bomo opravljali svoje aktivnosti do začetka izgradnje džamije. Naši člani, ki so vlagali svoj čas, napor, denar in material za obnovo tega mesdžida (molilnice) si zaslužijo vsako pohvalo in naše spoštovanje za predanost, ki so jo vložili, da bi lahko vsi skupaj opravljali molitev, slavili Gospodarja svetov in izvrševali predpise naše vere«, je med drugim povedal mufti Grabus v svojem nagovoru.

 

Pred začetkom džume-nama je tajnik Nevzet Porić predstavil muftijevo knjigo »Sožitje je naša pot – Intervjuji in govori muftija dr. Nedžada Grabusa« o kateri bo govora v začetku meseca maja, ko bo organizirana predstavitev knjige.