delavnica1

DELAVNICA REPORTAŽNE FOTOGRAFIJE V LOGU POD MANGARTOM Z ARNOM HODALIČEM

V soboto, 6. marca 2010, je Kulturno-izobraževalni zavod Averroes v okviru projekta Umetnost multikulturnosti organiziral Delavnico reportažne fotografije v naravi v Logu pod Mangartom. Voditelj in predavatelj na delavnici je bil svetovno znani fotograf Arne Hodalič (edini Slovenec z objavljenimi fotografijami v primarni izdaji revije National Geographic), ki je med drugim tudi urednik fotografije slovenske izdaje revije National Geographic.

 

Večina udeležencev je na delavnico prišla že z opravljenim osnovnim tečajem iz fotografije, zato je bilo delo razdeljeno na praktični del, se pravi fotografiranje na lokaciji pokopališča iz prve svetovne vojne v Logu pod Mangartom in na poglobljeni teoretično-nadaljevalni del. Med potjo proti Logu pod Mangartom so tečajniki tudi praktično preizkusili pravilno osvetlitev tekoče vode na enem od slapov v bližini Idrije. Med praktičnim delom na pokopališču so se pobližje spoznali s fotografiranjem t.i. vzorcev (pattern) in njihovih zakonitosti. Predavatelj je obenem odgovarjal na konkretna vprašanja v zvezi z rokovanjem z različnimi modeli fotoaparatov. Že med samim delom je predavatelj pregledoval posnetke tečajnikov na LCD zaslonih njihovih fotoaparatov in jih podrobneje komentiral.

Teoretični del z daljšo powerpoint projekcijo je bil posvečen naprednim tehnikam kompozicije in osnovnim principom postavljanja različnih grafičnih elementov v prostor. Drugi del predavanja pa je bil posvečen razlikam med črno-belo in barvno fotografijo in podrobnejšim razlagam obeh tehnik. Črno-bela fotografija se namreč še posebno dobro vklaplja v kontekst t.i. socialne fotografije, kar fotografiranje pokopališč in ostankov vojn zagotovo je.

*Projekt »Umetnost multikulturnosti – usposabljanje pripadnikov manjšinskih skupnosti na področju filma in fotografije« se financira iz Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in njihovi socialni vključenosti«.

Namenska sredstva EU predstavljajo 85 % celotnih upravičenih stroškov in namenska sredstva slovenske udeležbe 15 % celotnih sredstev.

delavnica1

delavnica2

log_pod_mangartom