sead_tribina_1

TRIBUNA: MLADOST IN POROKA MUHAMMEDA, A.S.

Ljubljana, 29. januar 2010, (MINAS) – V petek, 29. januarja 2010, je bila organizirana tribuna »Mladost in poroka Muhammeda, a.s.«, v Ljubljani v prostorih Islamske skupnosti na naslovu Cesta Andreja Bitenca 70. Predavatelj je bil imam Sead Karišik.

V svoji predstavitvi teme je imam Sead Karišik najprej predstavil leta življenja Muhammeda, a.s., ki jih je preživel najprej pri svojem dedku AbdulMutalibu in kasneje pri stricu Ebu Talibu. Izpostavil je pomembnost odnosa Ebu Talibove soproge Fatime do njega kot sirote. Imela je zelo občutljiv in pazljiv odnos do Muhammeda, a.s. Nadaljeval je s posebnim dogodkom iz njegove mladosti, ko se je želel udeležiti določene zabave v Mekki vendar ga je Vzvišeni Gospodar obvaroval od tega na način, da je zaspal in prespal celotno zabavo z namenom, da ga obvaruje od slabih navad, ki so se dogajale med ljudmi, ki so sodelovali v omenjeni zabavi.
 
Ko je imel Muhammed, a.s., 12 let ga je stric Ebu Talib popeljal v Sirijo skupaj s trgovsko karavano. Ta pot je bila zelo zahtevna, trajala je približno en mesec. Na tej dolgi poti so srečali katoliškega monaha Behiro, ki je opazoval trgovske karavane. Nad Ebu Talibovo karavano je zagledal oblak, ki jo je spremljal. Takoj je vedel, da je v karavani nekdo, ki bo kasneje postal Božji odposlanec. To je tudi javno povedal.

Zatem je imam Karišik spregovoril nekaj besed o poroki s Hatidžo, ki je bila zelo dober trgovec in je imela poseben ugled v Mekki. Ker ni mogla kot ženska potovati je za svojo trgovsko karavano vedno najela nekega sposobnega moškega. Tako je začela sodelovanje z Muhammedom, a.s., ki je pokazal resnost, sposobnost in privrženost svojemu delu. Potem, ko je Hatidža dojela, da je Muhammed, a.s., resen, zaupljiv in privlačen moški je prva ponudila možnost skupnega življenja. Hatidža je rodila vse otroke Muhammeda, a.s. Z ostalimi soprogami s katerimi se je poročil po smrti hazreti Hatidže ni imel otrok razen Merjem, ki mu je rodila sina Ibrahima.

 

Svoje predavanje o mladosti in poroki Muhammeda, a.s., je imam Karišik zaključil z dogodkom obnove Ka’be v kateri je sodeloval tudi Muhammed, a.s.

sead_tribina_1

sead_tribina_2

sead_tribina_3