sastanak_imama1

SREČANJE GLAVNIH IMAMOM BOŠNJAŠKE DIASPORE V LJUBJANI OD 11. DO 13. JANUARJA 2010

Ljubljana, 13. januar 2010, (MINAS) – Na iniciativo glavnih imamov bošnjaške diaspore je bilo organizirano srečanje v Ljubljani od 11. do 13. januarja 2010 v prostorih Islamske skupnost iv Ljubljani. Na sestanku so sodelovali: mufti dr. Nedžad Grabus, Mustafa Klanco, mufti Islamske skupnosti Bošnjakov v Nemčiji, Senad Kobilica, glavni imam Islamske skupnosti Bošnjakov v Norveški, dr. Senad Agić, glavni imam Islamske skupnosti Bošnjakov Severne Amerike, Idriz Karaman, glavni imam Islamske skupnosti Bošnjakov na Švedskem, Ibrahim Husanović, glavni imam Islamske skupnosti Bošnjakov v Švici, Fahrudin Hamidović, glavni imam Islamske skupnosti Bošnjakov v Veliki Britaniji, Nermin Babić, glavni imam Islamske skupnosti Bošnjakov na Danskem, Salih Mujala, glavni imam Mešihata Islamske skupnost v Avstraliji, Esad Memić, predstavnik Islamske skupnosti Bošnjakov v Avstriji, Senad Karišik, imam v Ljubljani, Ifet Suljić, imam v Škofja Loki in Nevzet Porić, tajnik Islamske skupnost v Republiki Sloveniji. 

 

Islamska skupnost v diaspori deluje več kot trideset let. Po burnem obdobju skozi katero je šla bošnjaška diaspora, ki se je zelo hitro razvila in povečala kot posledica agresije na BiH se vsakodnevno kaže potreba za koordiniranje akcij na nivoju bošnjaške diaspore. Sestanek v Ljubljani je bil organiziran kot podpora Islamski skupnosti v Republiki Sloveniji glede vprašanja reševanja izgradnje Islamskega verskega in kulturnega centra v Ljubljani. Udeleženci srečanja so obiskali zemljišče kjer se bo gradila džamija v Ljubljani in Urad muftija v Ljubljani. Izrečena je bila tudi posebna molitev za uspešno nadaljevanje projekta izgradnje džamije v Ljubljani. Izkazana je tudi potreba, da se podprejo pomembni projekti v diaspori, ki se bodo izvajali v prihodnosti. Poudarjena je pomembnost delovanja Urada za bošnjaško diasporo kot servisa za potrebe Islamske skupnosti v diaspori. Izkazana je podpora mag. Mirsadu Kalajdžiću na mestu direktorja Urada z željo za uspehom v delu in pripravljenost za sodelovanje v projektih Islamske skupnosti. V odprtem in konstruktivnem vzdušju se je razpravljalo o naslednjih vprašanjih:

 

Posebej je poudarjeno vprašanje afirmacije družinskih vrednot, ki jih Islamska skupnost v diaspori realizira posebej pa skozi oblike mektebskega pouka in dela z mladimi;

Funkcioniranje in ustanovitev bošnjaških džematov izven BiH je pomemben segment delovanja Islamske skupnosti. Po dosedanjih izkušnjah se je izkazalo, da ne obstaja načrtovan i dosleden pristop pri reševanju te problematike. Nujno je urediti proceduro ustanovitve in sprejemanja džematov v okvir Islamske skupnosti. Noben džemat ne more biti sestavni del Islamske skupnosti dokler ne dobi soglasje glavnega telesa, ki skrbi o teh vprašanjih na nivoju določene države. Priporočeno je Rijasetu Islamske skupnosti v BiH, da se v kontaktu s skupnostmi v diaspori izključno komunicira z glavnim imamom ali muftijem v zvezi s tem;

Priporočili so Uradu za bošnjaško diasporo, da pripravi pravilnik, v koordinaciji z glavnimi imami, o izbiri, imenovanju, dekretiranju in razrešitvi imamov za delo in delovanje v džematih v diaspori;

Poudarjena je pomembnost afirmacije, razvijanja in nadaljnjega tolmačenja in življenja islama v skladu s tradicijo Bošnjakov v okvirjih zahodne kulture in civilizacije;

Predlagali so nadležnim institucijam Islamske skupnosti, da pripravijo in realizirajo projekt kontinuiranega izobraževanja imamov skozi oblike dvotedenskih tečajev na katerih bi sodelovali imami, ki delujejo v BiH in diaspori;

Opažena je tudi potreba vzdrževanja, krepitve, koordiniranja in enotsnoti akcij in projektov Islamske skupnosti na nivoju Evrope, Severne Amerike in Avstralije. V tem smislu je zaključeno, da se ustanovi Svet glavnih imamov bošnjaške diaspore. Za koordinatorja je bil izvoljen Senaid Kobilica, glavni imam Islamske skupnosti Bošnjakov v Norveški;

Poudarjena je potreba za razvijanje in krepitev dialoga med Bošnjaki, ki živijo izven BiH, med muslimani in razvijanje medverskega dialoga na vseh nivojih. Odprtost Islamske skupnosti do družbe v modernem kontekstu je nujna za njeno uspešno delovanje;

Izkazana je želja za organiziranjem in koordiniranjem akcij kurbanov, štipendij, akcij zekata in sadekatu-l-fitra, humanitarne aktivnosti, letno glasilo o aktivnostih Islamske skupnosti v diaspori, usklajevanje programov in vsebin za veroučno in založniško dejavnost, organiziranje hadža in srečanje mladih v diaspori;

Podpirajo se vse aktivnosti na kulturnem in izobraževalnem nivoju, ki krepijo integracijo Bošnjakov v diaspori;

Razpravljali so tudi o vprašanjih sprememb Ustave Islamske skupnosti, posebej pa o delu, ki se nanaša na bošnjaško diasporo in njeno mesto v strukturi Islamske skupnosti. Predlagano je da se ustanovijo tri muftijstva za Zahodno Evropo, Severno Ameriko in Avstralijo in Novo Zelandijo;

Izrečena je zaskrbljenost za neustrezen odnos pristojnih državnih institucij BiH do njenih državljanov v diaspori;

Udeleženci tega sestanka so izrazili svojo zahvalo Mešihatu Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji na čelu z muftijem ljubljanskim dr. Nedžadom Grabusom in njegovim sodelavcem za dobro organizacijo srečanja in izrečeno gostoljubnost. Glavni imami bodo seznanili pristojna telesa v svojih državah o pomembnosti projekta izgradnje IKC v Ljubljani in bodo podprli akcijo Mešihata Islamske skupnosti v Sloveniji za odplačilo zemljišča skozi projekt »Dva tisoč oseb po 1.000,00 EUR za zemljišče za džamijo«. Ta akcija je razglašena kot akcija leta na nivoju bošnjaške diaspore v letu 2010. Sprejeta je odločitev, da se podobni projekti podprejo na nivoju diaspore v prihodnosti.

 

sastanak_imama1

 

sastanak_imama2

 

sastanak_imama3

 

sastanak_imama4

 

sastanak_imama6

 

sastanak_imama7