Mushaf06.jpg

Zavod Averroes poseduje fototipski izdaji Mushafa Fadil-paše Šerifovića

Obveščamo, da smo v sklopu donacije knjig in katalogov Knjižnice Gazi Husrev-bega iz Sarajeva prejeli tudi dva izvoda fototipske izdaje izvanredno lepega Mushafa Fadil-paše Šerifovića, en izvod bo na razpolago v bodoči čitalnici Zavoda Averroes, drugi izvod je na izposoji pri Uradu muftija Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji.

 

Ta časni Mushaf, bolj znan kot Mushaf Fadil-paše Šerifovića, je doniral Fadil-paša Šerifović (umrl leta 1300 p.h./1882) džamiji in knjižnici Gazi Husrev-bega, kot glavni primerek po katerem se bodo popravljali ostali rokopisi Kur’ana in po katerem se bo recitiralo na sedem znanih kiraeta (načini branja Kur’ana).

Prepisal ga je neki doseljenec iz Dagistana (Kavkaz) v mesecu redžebu 1265 p.h./maj-junij 1849. Prepisan je iz primerka, ki je usklajen z rokopisom prvega mushafa, katerega je po nalogu kalifa Osmana bin Affana (r.a.), prepisal Zejd ibn Sabit (r.a.).

V tem Mushafu se nahajajo tudi nekatera poglavja iz znanih del o recitiranju Kur’ana in kur’anskih znanosti. Na koncu se nahaja molitev, katera se recitira po koncu recitiranja Kur’ana. Mushaf je bil tiskan v tiskarni “Jıldız” v Istanbulu po izvršeni reviziji s strani Komisije hafiza Rijaseta Islamske skupnosti v Bosni in Hercegovini ter s strani Komisije za revizijo mushafa v Ankari, katero je osnoval Urad za verske zadeve Republike Turčije na temelju Odloka št. 223/76 iz dne 25. 5. 1999.

Ta častni Mushaf kot fototipska izdaja, tiskana je pod pokroviteljstvem šejka Ahmeda Zekija Jemanija, predsednik Fondacije al-Furqan za islamsko kulturno dediščino iz Londona, izključno zaradi doseganje Božjega zadovoljstva. Šejk Ahmed Zeki Jemani v tem smislu odreja, da gre cel prihod od tega Mushafa za potrebe Knjižnice Gazi Husrev-bega.

Ta izvanredno lep primerek Mushafa je mogoče kupiti v Knjižnici Gazi Husrev-bega v Sarajevu po ceni 250,00 KM (~125,00 EUR).

Kontakt telefon: + 387 33 264 960 (1,2)

GHB