jesenice4.jpg

SKUPŠČINA DŽEMATA JESENICE POHVALILA DELO IMAMA IN IZVRŠILNEGA ODBORA

Jesenice, 06. februar 2009, (MINAS) – V petek, 06. februarja 2009, se je mufti dr. Nedžad Grabus skupaj s tajnikom Nevzetom Porićem udeležil redne letne skupščine džemata Jesenice.

 

 

Mufti dr. Nedžad Grabus je vodil džumo-namaz oziroma opravil hutbo (nagovor) vernikom, ki so se zbrali v jeseniškem mesdžidu.

Po džuma-namazu je sledila skupščina džemata na kateri je najprej Izvršilni odbor Medžlisa Islamske skupnosti Jesenice na čelu s predsednikom hadži Ajizom Omeradžićem predstavil delo IOM Jesenice v preteklem letu. Izpostavil je nekoliko pomembnih stvari kot je adaptacija mesdžida, ki je bila opravljena v preteklem letu itd. Predstavil je tudi finančni plan za leto 2009, kot tudi projekte s katerimi se bo IOM Jesenice ukvarjal v tem letu.

Imam Sead Karišik je predstavil letno poročilo o versko-izobraževalnih aktivnosti, ki jih je imel v preteklem letu. Poudarek v svojem delu je imel na dobri organizaciji verouka. Zelo je zadovoljen z doseženimi rezultati.

Blagajničar džemata hadži Halid Fetić je zelo transparentno predstavil finančno poročilo za preteklo leto. Džemat Jesenice je dobro in pozitivno posloval v letu 2008.

Na skupščini je bil navzoč tudi predsednik Zbora Islamske skupnosti hadži Refik Havzija, ki je na kratko nagovoril prisotne.

Ob koncu je prisotne nagovoril še mufti dr. Nedžad Grabus. Čestital je imamu in Izvršilnem odboru Medžlisa Islamske skupnosti Jesenice za opravljeno delo v preteklem letu. Zelo je zadovoljen z doseženimi rezultati, ki jih je imel džemat Jesenice. V nadaljevanju je spregovoril nekaj besed o novih pravilih glede vodenja poslovnih knjig Islamske skupnosti. Od januarja 2009, se celotno računovodstvo za Islamsko skupnost v Sloveniji vodi v Mešihatu na enem mestu. Verske skupnosti so po novem zakonu obvezne poročati ustreznim organom o svojem poslovanju. Zelo pomembno je, po besedah muftija, v bodoče vključevati osebe v organe Islamske skupnosti, ki so preverjene oziroma uživajo ugled v džematih.

Ob koncu je sledila razprava. Večinoma so člani džemata Jesenice pohvalili delo imama in Izvršilnega odbora. Zato so bila vsa poročila enoglasno sprejeta.

jesenice4.jpg

 

jesenice6.jpg

 

jesenice1.jpg

 

jesenice2.jpg

 

jesenice3.jpg

 

jesenice5.jpg