lokacija.jpg

MOL SPREJEL PREDLOG ODLOKA ZA ISLAMSKI KULTURNI CENTER V LJUBLJANI

Ljubljana, 25. november 2008, (MINAS) – V ponedeljek, 24. novembra 2008, je Mestni svet mestne občine Ljubljana na svoji 22. seji sprejel Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BO 1/1 Lesnina,

ŠT 1/1 Območje ŽG in ŠO 1/1 Kurilnica (za islamski – versko kulturni center) in Predlog Sklepa o soglasju k pravnemu poslu prodaje stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana – zemljišča parc. št. 2192/3 k.o. Bežigrad in zemljišča parc. št. 1416/1, 1416/2, 1453/27 in 1453/29 vse k.o. Spodnja Šiška.

To pomeni, da je vse pripravljeno za prodajo zemljišča v skupni izmeri 11.364 m² na katerem se bo gradila džamija oz. Islamski kulturni center v Ljubljani. Islamska skupnost v Republiki Sloveniji bo morala zelo hitro plačati drugi del kupnine za zemljišče in sicer 4.111.495,20 evrov. Ob tej priložnosti vabimo vse zainteresirane, da se vključijo v akcijo zbiranja denarja za nakup zemljišča za Islamski kulturni center v Ljubljani. Sedaj je priložnost, da se vsi posamezno vpišemo v zgodovino tega projekta.

Donacije lahko vplačate na račun Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji in sicer:

Islamska skupnost v Republiki Sloveniji, Grablovičeva 14, 1000 Ljubljana

Številka računa:: 0201 2025 7347 076

IBAN = SI56 0201 2025 7347 076

SWIFT = LJBASI2X

Račun je odprt v Novi ljubljanski banki, Trg republike 2, 1000 Ljubljana.