predavanje_o_islamu1.JPG

PREDAVANJE O ISLAMU

 

Ljubljana, 05. maj 2008, (MINAS) – V ponedeljek, 05. maja 2008 je tajnik IS Nevzet Porić imel predavanje o islamu v prostorih Islamske skupnosti v Ljubljani za člane Univerze za tretje življenjsko obdobje. V svojem predavanju je povzel najbolj pomembne informacije o islamu in muslimanih oz. Islamski skupnosti v Republiki Sloveniji.

 

Univerza za tretje življenjsko obdobje je v letu 1984 ustanovljena nevladna, nepridobitna, prostovoljska organizacija z jasnim javnim poslanstvom, ki deluje lokalno in nacionalno. Univerza deluje v dobro starejših v pokoju, starejših, ki se pripravljajo na upokojitev, starejših dolgotrajno brezposelnih in starejših, ki se želijo obdržati na trgu dela ali se tja vrniti, ter starejših, ki so na dolgotrajni zdravstveni ali psiho-socialni rehabilitaciji in morajo ohraniti ter krepiti družbene vezi.

Z vrsto dejavnosti Univerza omogoča starejšim »izobraževanje kot način življenja«, pa tudi kot pot na trg dela ali pot do njihovega organiziranega prostovoljnega sodelovanja v družbenem in gospodarskem razvoju. Z vsem svojim delovanjem že 24 let podpira vključevanje starejših v družbo.

Univerza omogoča izobraževalnim skupinam oziroma študijskim krožkom, da se organizirajo, da samostojno delujejo, da sodelujejo pri nastanku novih izobraževalnih in drugih programov, ki potekajo znotraj skupin ali za celotno univerzo. Izobraževanje in delovanje skupin se načeloma izteče v delo za skupnost, tj. razstave, koncerte, študije, raziskovanje, sodelovanje na telefonskih linijah za pomoč ljudem v stiski, v ustanovitev novih dejavnosti in nevladnih organizacij v dobro lokalne skupnosti, v prostovoljstvo v javnih in drugih ustanovah ali v prostovoljstvo posameznikov za posameznike. Univerza nudi organizirano psihološko in socialno svetovanje posameznikom in skupinam.

 

 

predavanje_o_islamu2.JPG

 

predavanja_o_islamu3.JPG