Zaključna prireditev Evropskega leta enakih možnosti za vse

 

26.11 je bila v hotelu Mons v Ljubljani zaključna prireditev Evropskega leta enakih možnosti za vse (ELEM), ki se je začela s folklornim nastopom varovancev Varstveno delovnega centra Črnomelj. Dogodka, v katerem so se razmišljanja in izkušnje o strpnosti in spoštovanju drugačnosti prepletala z glasbo, so se udeležili predstavniki številnih vladnih in nevladnih organizacij, društev ter drugih ustanov, ki se ukvarjajo s področji enakih možnosti, človekovih pravic in boja proti diskriminaciji.

 

V uvodnem nagovoru je ministrica za delo, družino in socialne zadeve Marjeta Cotman med drugim poudarila, da sta vlada in ministrstvo v tem letu pripravila ter sprejela številne predpise – z dopolnitvijo Zakona o delovnih razmerjih sta opredeljeni neposredna in posredna diskriminacija, dopolnjeni pa so tudi razlogi, zaradi katerih delavec ne sme biti v neenakopravnem položaju. Ministrica je izpostavila pomen neprestane aktivnosti v boju proti diskriminaciji, ki je z zaključkom evropskega leta 2007 seveda ni konec, in se zahvalila vsem izvajalcem letošnjih dejavnosti, tudi tistim, ki so le z moralno podporo ministrstva opravili veliko dela in se za strpnost ter ozaveščanje javnosti trudijo vsak dan.

V sproščenem pogovoru, ki je sledil, so sodelovali Cveto Uršič, predsednik nacionalne delovne skupine za izvedbo Evropskega leta enakih možnosti za vse, ambasador ELEM in pevec Vlado Kreslin ter obraza ELEM Faila Pašić Bišić (članica Islamske skupnosti, Naj prostovoljka 2006, Dobrotnica leta 2007 in nominiranka za Slovenko leta 2007) in Suzana Tratnik (pisateljica, prevajalka, lezbična aktivistka, dobitnica letošnje nagrade Prešernovega sklada).


Gostje so se strinjali z Uršičevimi besedami, da se spoštovanje začne pri sebi in se nadaljuje pri spoštovanju drugih. V prvi vrsti je pomemben človek, ne pa njegove značilnosti, ki ga opredeljujejo kot »drugačnega«: muslimanko z ruto, starega človeka, lezbijko, invalida … Vsak je namreč za nekoga lahko »drugačen«, pri spoštovanju in razumevanju pa je pomembna vzgoja najmlajših, je poudarila Pašić-Bišićeva.


Koncept tretjega sveta, pravi Suzana Tratnik, ima poleg geopolitičnega pomena še drugega, težje otipljivega – vanj sodijo tisti, ki so v kakršni koli manjšini. Teh svetov ni treba pripeljati do zlitja, le slišati in upoštevati jih je treba.


In to brez sprenevedanja in skrivanja, da si to, kar si, kot v svoji pesmi pravi Vlado Kreslin, ter z vključevanjem in omogočanjem možnosti vsem. Tudi invalidom, ki se žal še vedno pogosto soočajo s težavami, kot so grajene ovire in nespoštovanje predpisov na delovnem mestu. Kljub temu je napredek že viden in s sodelovanjem vseh počasi, a vztrajno napredujemo – k pravični družbi, za katero se zavzema evropsko leto 2007.

Namen evropskega leta enakih možnosti za vse je bil spodbuditi široko razpravo in zavedanje o prednostih raznolikosti za evropske družbe ter ozavestiti prebivalce o njihovih pravicah do enake obravnave in življenja brez diskriminacije.