ptp1.jpg

ZEČEL SE JE CIKLUS JAVNIH TRIBUN

Ljubljana, 28. oktober 2007, (MINAS) – V petek, 26. oktobra 2007 je bila organizirana javna tribuna iz oblasti islama in sicer v Restavraciji Saraj v Ljubljani.

 

 

Predavatelja sta bila ljubljanski imam Sifet Suljić in tajnik Islamske skupnosti v Sloveniji Nevzet Porić, ki sta govorila o tefsiru (tolmačenju Kur'ana) oziroma o Kur'anu kot Božji besedi, o njegovem nastanku, njegovi razlagi in podobno.

 

 

ptp2.jpg

Imam Sifet Suljić je najprej spregovoril o definiciji Kur'ana. Natanko je razložil tefsirsko definicijo Kur'ana, potem lingvistično in nekatere druge definicije Kur'ana. V nadaljevanju je govoril o načinih razodetja Kur'ana poslancu Muhammedu, naj je mir z njim, in sicer: o resničnih sanjah Božjega poslanca kot načinu razodetja, potem da se je angel Džibril (Gabriel) prikazal v ljudski obliki Božjemu poslancu Muhammedu, a.s, da je angel Džibril nekaj dostavil v srce Božjega Poslanca, a.s., potem način razodetja na način zvonjenja zvonov kot najtežja oblika razodetja, pojav angela Džibrila v njegovi naravni obliki in direkten razgovor Vzvišenega Boga z Božjim Poslancem, a.s. Na koncu je imam Sifet Suljić razložil še postopnost razodetja Kur'ana. Namreč, povedal je da je Kur'an razodet postopoma v obdobju 23 let.

 

ptp5.jpg

Tajnik Nevzet Porić je najprej pojasnil nastanek besede Kur'an. Povzel je mišljenje Ibn Abbasa kot enega od najboljših učenjakov s področja tefsira, ki pravi, da je beseda Kur'an nastala iz besede qare'e kar pomeni recitirati, razložiti. V nadaljevanju je govoril o vrstnem redu kur'anskih sur (poglavij) oziroma o tevkifi (Božjemu) principu vrstnega reda vseh kur'anskih sur. V svojem predavanju je omenil tudi začetke nekaterih kur'anskih sur, ki se začenjajo s skrivnostnimi črkami. Povedal je da ni nihče do danes ponudil pravega odgovora na to vprašanje. V vseh tekstih skozi zgodovino, ki govorijo o tej temi se lahko na koncu prebere stavek »Allah najbolje ve«, ki služi kot ščit avtorjem za mogočo nepravilno razlago. Zaenkrat je to treba razumeti kot Božjo skrivnost, ki je ostala neznana do današnjega dne, meni Porić. Omenil je še nekatere zanimive stvari, ki se tičejo Kur'ana kot so delitev kur'anskih sur na medinske in mekkanske, potem vzroki razodetja Kur'ana oziroma nekaterih delov Kur'ana ter, da je zelo pomembno poznavanje razlogov razodetja nekaterih kur'anskih ajetov (stavkov) za razumevanje in poznavanje pravega tefsira (razlage) Kur'ana.

 

ptp6.jpg

Med prisotnimi je bil tudi imam z Jesenic Sead Karišik, ki je ob koncu povedal, da so takšna druženja zelo pozitivna za džemat (skupnost). Pohvalil je predavatelja kot tudi temo, ker, po njegovih besedah, muslimanom manjka druženja s Kur'anom. Pričakuje, da se bodo takšna druženja nadaljevala tudi v prihodnosti.

 

ptp9.jpg

Organizatorji so obljubili, da se bo tribuna nadaljevala vsakega petka z različnimi gosti in različnimi temami, ki bodo zanimive za poslušalce.