PETKOVA HUTBA OB PODPISU SPORAZUMA Z VLADO RS

 

Tajnik Islamske skupnosti Nevzet Porić je pripravil hutbo za vse džemate, ki so v sklopu Mešihata Islamske skupnosti v Sloveniji za petek, 13. julija 2007. Hutba govori o pomembnosti podpisa sporazuma z Vlado RS o pravnem položaju Islamske skupnosti v Sloveniji. Hutbo objavljamo v celoti toda na žalost v bosanskem jeziku. Prosimo za razumevanje.

 

 

 

Jesenice, 28. džumade-l-uhra 1428. h.g. / 13. juli 2007. g.

 

 

Br.: 04/07

 

 

Hvala Allahu Gospodaru svjetova koji kaže:

Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje.“

 

I neka je salavat i selam na Allahova poslanika, Muhammeda, a.s., koji je rekao:

 

Ko slijedi mene, taj slijedi i Allaha, a ko ne slijedi mene, taj ne slijedi ni Allaha”. (Buhari, Muslim)

 

Mi svjedočimo da nema drugog boga osim Allaha i svjedočimo da je Muhammed, a.s., Allahov rob i Allahov Poslanik!

 

Poštovana braćo i sestre, cijenjene džematlije i džematlijke,

 

danas je 28. džumade-l-uhra 1428. h.g., odnosno 13. juli 2007. godine.

 

Nakon preseljenja iz Mekke u Medinu Allahov poslanik Muhammed, a.s., proveo je postupak bratimljenja među muslimanima, odnosno među muhadžirima i ensarijama. To bratimljenje polučilo je velike rezultate u izgradnji muslimanskog društva. Bratimljenje se temeljilo na potpomaganju i nasljeđivanju, nakon smrti bez krvnog srodstva. To je nasljeđe važilo do bitke na Bedru. Tada je Uzvišeni Allah, dž.š., objavio:

 

A rođaci, prema Allahovoj knjizi, jedni drugima su preči.“ (El-Enfal, 75)

 

Tada se je ukinulo svako pravo na nasljedstvo, osim putem srodstva.

 

U tom periodu, poštovana braćo i sestre, u Medini se javlja jedan pisani dokument kojeg historičari nazivaju kitab: knjiga-pismo, es-sahifa: spis-list i el-wesika: dokument-povelja. Ovaj dokument u našoj literaturi poznat je kao Medinska povelja ili ustav, jer se smatra zakonskim osnovom političkog i društvenog života Ummeta i njegovih unutrašnjih i vanjskih odnosa. S tim dokumentom je Allahov poslanik Muhammed, a.s., želio ustrojiti sistem društvenog življenja, koji će biti okosnicom jedinstva stanovnika Medine. Sastavljen je između muhadžira, ensarija, jevreja i drugih, a sadrži 70 članova. Dakle, prvo islamsko društvo, u vrijeme Allahova Poslanika, bilo je bazirano na osnovama ustava i zakona. Sam Muhammed, a.s., ozbiljno je radio na tome da njegova zajednica živi na jasnim osnovama zakona, gdje će se eksplicitno znati prava i obaveze svakog njenog člana. Bez čvrstih zakona i propisa koji jasno određuju prava i dužnosti onih koji vladaju i onih nad kojima se vlada, nema opstanka ni jednom civiliziranom društvu i zajednici. Allahov Poslanik, a.s., s Poveljom je htio da zajednica muslimana, kao i svaki budući rad el-umme na društvenom uređenju, bude baziran na zakonskim osnovama.Kur'anski tekst obavezuje muslimane da oponašaju i slijede postupak Allahova poslanika Muhammeda, a.s.:

 

 

O vjernici, pokoravjate se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim…“(En-Nisa, 59)

 

Članovi Povelje sadrže prava i dužnosti mnogih ljudi i plemenskih zajednica od kojih se sastojalo društvo tadašnje medine i okolice, što nas navodi na zaključak da je njen tekst nastao kao rezultat rasprave i dogovora između Muhammeda, a.s., njegovih suradnika, ashaba, izabranih predstavnika Medine i drugih zainteresiranih strana u njoj. Znači da Povelja nije jednostrani akt, odnosno volja jedne strane, nego je nastala na najzdravijim osnovama demokratske rasprave i diskusije zainteresiranih struktura grada i okoline. Sadržaj povelje jasno ukazuje i na ličnost Muhammeda, a.s., kao čovjeka od zakona i reda, koji je nastojao da poslove društva svede u granice zakona, dogovora i suglasnosti između sebe i članova zajednice koju je izgrađivao.

 

Poštovana braćo i sestre!

 

Islamska zajednica u Republici Sloveniji proteklih godinu i pol dana intenzivno se bavila uređenjem svoga statusa u Republici Sloveniji. Tako je 09. jula 2007. godine, odnosno 24. džumade-l-uhra 1428. h.g. potpisala sa Vladom Republike Slovenije sporazum o pravnom položaju Islamske zajednice u Republici Sloveniji.

Taj dan definitivno će ostati upisan u historiju Islamske zajednice u Sloveniji. IZ-a u Sloveniji je s tim činom osnažila svoj subjektivitet i pravni integritet u slovenskom pravnom sistemu. To će omogućiti IZ-i u Sloveniji da da svoj doprinos jačanju tolerancije i poštivanja različitosti u široj društvenoj zajednici.

 

Misija IZ-e u Sloveniji je da pomogne muslimanima, u skladu s Ustavom i pravnim redom Republike Slovenije, da lakše primjenjuju svoja vjerska uvjerenja. Uloga IZ-e je da promovira i afirmira višestoljetnu evropsku tradiciju tolerantnog islamskog učenja te da na taj način doprinosi jačanju svijesti o važnosti poštivanja svakog bića pojedinačno. Poslanje IZ-e je i da pomogne svakom čovjeku ako mu je pomoć potrebna u humanitarnom ili drugom smislu koji će sačuvati ljudsko dostojanstvo i dignitet. Sporazum o pravnom položaju IZ-e u Sloveniji pozicionirao je IZ-u u slovensko društvo i na taj način je omogućeno muslimanima da nesmetano primjenjuju i žive svoju religiju u Sloveniji.

 

Potpisivanjem ovoga sporazuma jasnije su određena polja djelovanja IZ-e i omogućena je lakša realizacija njenih programa. Ovim činom IZ-a u Sloveniji jasno je prezicirana u slovenski pravni sustav. To će nam omogućiti da našim džematlijama budemo na usluzi u zavodima gdje je ograničeno ili onemogućeno kretanje. Posebno je važan segment koji govori o obrazovnoj i odgojnoj ulozi IZ-e u Sloveniji. Ovim činom IZ-a se konačno osjeća dijelom slovenskog društva. Mi ćemo dati sve od sebe da razvijamo i dalje njegujemo tolerantan odnos prema svim članovima društva u Sloveniji, da promoviramo demokratske vrijednosti, razvijamo svijest o poštivanju ljudskih prava i na taj način sudjelujemo u jačanju poštivanja prava na individualno opredjeljenje svakog pojedinca u Sloveniji. Naša religioznost je poznata po tolerantnom odnosu do drugih i to ćemo i nastaviti promovirati.

 

Sporazum o pravnom položaju Islamske zajednice u Sloveniji je naša povelja ili naš ustav u državi u kojoj živimo. Poslanik, a.s., je to uradio odmah nakon dolaska u Medinu. Koliko smo mi vremena potrošili da dočekamo svoju povelju? Nakon potpisivanja bilo je primjedbi. Čak od nekih naših ljudi. Umjesto da su sretni što su muslimani u Sloveniji uokvirili svoje djelovanje neki ljudi se usuđuju čak i u medijima to osporavati i dovoditi u pitanje. Bilo je takvih u vrijeme pisanja Poslanikove, a.s., Povelje. Opće poznato je do koje mjere je bio tolerantan odnos Muhammeda, a.s, prema onim koji su se prividno pokazivali muslimanima čak i onda kada podrivaju zajednicu iznutra. Prema sredstvima kojima su se služili, nije to bila neka opozicija vrijedna pažnje i poštovanja kao što ni naša današnja opozicija nije vrijedna pažnje. Sve do posljednjeg momenta Muhammed, a.s., nastojao je mirnim sredstvima da otkloni njihova neprijateljstva. Duboko je bio svjestan da je njihov postupak rezultat njihovog ograničenog shvaćanja i nemogućnosti da shvate pravu svrhu islama. Molimo Svevišnjeg Allaha, dž.š., da ne budemo jedni od onih za koje je Poslanik, a.s., znao da su ograničenog shvaćanja i da ne mogu razumjeti pravu svrhu našeg dina.

 

Milostivi Bože

 

Učini da samo tebi služimo!Da se grijeha klonimo!Da istinu govorimo!Da o dobru mislimo!Da dobra djela činimo!Da se tuđeg hakka klonimo!Da kod sebe korisno znanje povećamo!

 

Bože Milostivi!

 

Oplemeni sve ljude ljubavlju i milošću!Očisti ljudska srca od mržnje i zla!Podari cijelome svijetu Tvoju uputu i milost!Tako Ti Tvoje neizmjerne dobrote, i tako Ti Tvoje milosti u ovom časnom danu!

Gospodaru naš, ne dopusti da nas uspjeh zavara, niti poraz u očaj baci. Podsjećaj nas stalno da je neuspjeh iskušenje koje prethodi uspjehu. Amin!

Gospodaru naš, nauči nas da je tolerancija najviši stupanj moći, a želja za osvetom prvi znak slabosti. Amin!

Gospodaru naš, ako nam uzmeš imetak, ostavi nam nadu, ako nam podariš uspjeh, podari nam snagu volje, da savladamo poraz, a kad nam uzmeš blagodati zdravlja, podari nam blagodati vjere. Amin!

Gospodaru naš, kad se ogriješimo od ljude, podari nam snagu izvinjenja, a kad se ljudi o nas ogriješe, podari nam snagu oprosta. Amin!Gospodaru naš, kad mi zaboravimo Tebe, Ti nemoj zaboraviti nas. Amin!

 

Nevzet Porić, sekretar IZ-e