cimg1530.jpg

KONČANA HATMA Z ODRASLIMI

Ljubljana, 01. julij 2007, (MINAS) – V četrtek, 28. junija 2007 je bila organizirana svečanost ob koncu pouka za odrasle in sicer v prostorih ljubljanskega mesdžida v Grablovičevi ulici 14.

 

Tajnik Islamske skupnosti v RS g. Nevzet Porić je od septembra 2005 do junija 2007 vodil tečaj branja Kur'ana v originalu za odrasle. V tem času je skupina od 11 oseb prebrala Kur'an in končala prvo stopnjo iz tečaja Kiraeta-branja Kur'ana.

 

 

 

V prostorih Islamske skupnosti v Grablovičevi ulici 14 v Ljubljani se je zbralo nekaj deset prijateljev, sorodnikov, članov družin itd., ki so želeli skupaj z udeleženci tečaja podeliti trenutke veselje.

 

Ob tej priložnosti je najprej spregovoril g. Nevzet Porić. Povedal je da je zelo vesel, ker je skupina, ki jo je vodil uspela priti do konca prvega dela tečaja. Zelo je zadovoljen z njihovim znanjem. Izpostavil je njihovo discipliniranost, odgovornost in zainteresiranost, da se v srednjih ali celo poznih letih naučijo pravilno brati Kur'an. Povedal je tudi da je bilo to druženje predvsem s Kur'anom kot Božjo besedo. Tečaj je bil organiziran dvakrat tedensko po dve urcimg1531.jpgi.

 

Svečanosti je prisostvoval tudi ljubljanski imam Sifet Suljić, ki je z isto skupino obdelal učbenik »Fikhu-l-ibadat«, ki se ukvarja s predpisi iz področja ibadata-bogoslužja. 

 

Imam Sifet Suljić je izpostavil pomembnost organizacije takšnih in podobnih tečajev za odrasle v džematu Ljubljana. Obljubil je da bodo od septembra 2007 organizirane poleg Kiraeta in Fikha tudi druge aktivnosti v džematu Ljubljana.

 

 

Potem so udeleženci tečaja Kiraeta prebrali suro-poglavje Ja-sin in nekoliko drugih strani iz Kur'ana z namenom, da se predstavijo vsem tistim, ki so bili prisotni na tej svečanosti.

 

Ob koncu svečanosti je prisotne nagovoril mufti Nedžad Grabus, ki je najprej čestital kako udeležencem tečaja tako tudi imamom, ki so sodelovali v tem programu. Poudaril je da je zelo pomembno ohraniti tisto, kar so se naučili pri pouku, ker je v islamu večji greh pozabiti tisto kar že znamo kakor ne znati.

 

cimg1526.jpgZa njega so takšni programi v džematu zelo pomembni in koristni. V prihodnosti bo zahteval od imamov, da organizirajo še boljše programe za odrasle in pričakuje, da bo v Ljubljani čez štiri leta okrog sto oseb, ki bodo končali takšne in podobne tečaje.

 

Tečaj so končali: Islam Hasanić, h. Sabid Mulalić, h. Refaga Serdarević, Rasim Šabić, Esad Bajrektarević, Samir Bešić, Ahmed Amet, Ilfad Mahmić, Hazir Jašari, Hasan Jusufagrić in Smajo Nuhanović.