Refik Havzija.JPG

KONSTITUTIVNA SEJA ZBORA ISLAMSKE SKUPNOSTI V RS

Ljubljana, 03. april 2007 (MINAS) – V nedeljo, 01. aprila 2007 se je sestal novoizvoljeni Zbor Islamske skupnosti v RS v Ljubljani na konstitutivni seji.

S tajnim glasovanjem je bil izvoljen za predsednika Zbora Islamske skupnosti triintridesetletni g. Refik Havzija z Jesenic. Za prvega podpredsednika je bil izvoljen g. Dželil Sliji iz Kopra in drugega podpredsednika g. Murat Dedić iz Maribora.

Za predstavnike v Saboru Islamske skupnosti v BiH so bili izvoljeni g. Refik Havzija, g. Murat Dedić in imam Ramo Muzaferović. Refik Havzija_1.JPG

 

Seji je prisostvoval tudi mufti Islamske skupnosti mag. Nedžad Grabus, ki je čestital novoizvoljenim članom Zbora, novemu predsedniku in njegovim namestnikom. Poudaril je da pričakuje dobro sodelovanje in nadaljevanje projektov, ki si jih je Islamska skupnost zastavila za prihodnost. Zahvalil se je tudi Glavni volilni komisiji, posebej pa predsedniku g. Almiru Kurspahiću, ki je zelo dobro in profesionalno organizirala volitve v Islamski skupnosti.

 

Volitve v Islamski skupnosti so bile 11. marca 2007. Na volitvah so bili izvoljeni člani Izvršilnih odborov Medžlisov Islamske skupnosti, blagajničarji in predstavniki za Zbor Islamske skupnosti. Volitve so bile organizirane v Ljubljani, na Jesenicah, v Kopru, Mariboru, Tržiču, Kranju, Škofja Loki, Postojni, Ajdovščini, Sežani, Kočevju, Novemu mestu, Trbovljah, Celju in Velenju.

 

Zbor Islamske skupnosti v prejšnji sestavi je na svoji zadnji seji, 27. aprila 2007 sprejel nov Statut Islamske skupnosti v RS po katerem so bile volitve 11. marca tudi organizirane.

Seja Zbora.JPGSeja Zbora_1.JPG