Mufti Porić s sodelavci obiskal jeseniškega župana Blaža Račiča

V četrtek, 16. septembra 2021 je mufti mag. Nevzet Porić skupaj z vodjo urada Harisom Muratagićem, glavnim imamom Munzirom Čelenko in predsednikom izvršilnega odbora Fuadom Omerdićem obiskal župana Občine Jesenice gospoda Blaža Račiča.

Ob tej priložnosti so se udeleženci sestanka dotaknili tradicionalno dobrih odnosov med Islamsko skupnostjo oz. džemata Jesenice z Občino Jesenice in njenimi najvišjimi predstavniki. Strinjali so se da je dobre odnose treba ohranjati in jih krepiti z novimi skupnimi projekti, ki bodo prispevali k še boljšemu medsebojnemu razumevanju in sobivanju med ljudmi, ki živijo na Jesenicah. 

Predstavniki Islamske skupnosti so predstavili županu Račiču načrte, ki jih nameravajo uresničevati na Jesenicah v prihodnjem obdobju za kar se je župan zahvalil in pozdravil vsak napredek, ki bo pomagal pri uresničitvi dobrih odnosov v lokalni skupnosti. Po drugi strani je župan Račič predstavil načrte Občine Jesenice, ki jih namerava uresničevati, predvsem glede projektov, ki bodo pomagali mladim ljudem, da ostanejo na Jesenicah in lažje pridejo do zaposlitve in ureditve stanovanjskega vprašanja.