NAVODILA IMAMOM IN ČLANOM ISLAMSKE SKUPNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA IZVJANJE VERSKIH OBREDOV V ČASU RAZGLAŠENE EPIDEMIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI

Na osnovi odloka Vlade Republike Sloveniji o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 40 od 18. 3. 2021), Islamska skupnost v Republiki Sloveniji izdaja navodila imamom in članom Islamske skupnosti v Republiki glede izvajanja verskih obredov in ostalih ukrepov v času epidemije koronavirusa COVID-19.

 1. Islamska skupnost v Republiki Sloveniji bo začela z izvajanjem verskih obredov v omejenem obsegu v ponedeljek, 22. marca 2021.
 2. V Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana in ostalih verskih objektih Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji (kjer bo možno) se bosta izvajala dva obreda, in sicer opoldanska molitev (podne-namaz) razen ob petkih in popoldanska molitev (ikindija-namaz). Pri obeh obredih bodo imami vodili seznam prisotnih vernikov. Vsa ostala zbiranja v prostorih Islamske skupnosti v RS niso možna.
 3. Število oseb v Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana in ostalih večjih verskih objektih Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, se omeji na 30 kvadratnih metrov na posameznega udeleženca oz. osebe iz skupnega gospodinjstva. Če je verski objekt manjši od 30 kvadratnih metrov se število oseb omeji na 10 oseb, če je med njimi mogoče zagotoviti medsebojno razdaljo najmanj 1,5 metra.  
 4. Odgovornost za posamezni džemat in odločitev za začetek izvajanja verskih obredov je prenesena na imame, ki so odgovorni za izvajanje verskih obredov in spoštovanje predpisanih ukrepov.
 5. Obvezno je nošenje zaščitnih mask.
 6. Obvezna je upraba molitvenih preprog (serdžada).
 7. Medosebna razdalja med verniki mora biti najmanj 1,5 metra.
 8. Pri izvajanju verskih obredov je potrebno zagotoviti minimalni možni stik med verniki.
 9. Obvezno je razkuževanje rok udeležencev obredov ob vstopu in izstopu iz verskih objektov.
 10. Po opravljeni molitvi opustimo navado rokovanja.
 11. V obrednih umivalnicah (abdesthanah) je potrebno zagotoviti enokratne oz. papirne brisače in poskrbeti za maksimalno čistočo in redno prezračevanje.
 12. Zadrževanje v dvorišču Muslimanskega kulturnega centra Ljubljana in drugih verskih objektov Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, niso dovoljena.
 13. Potrebno je redno prezračevanje ali uporaba ustrezne ventilacije v verskih objektih, v katerih se izvajajo obredi.
 14. Potrebno je upoštevati vsa splošno veljavna higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.
 15. V primeru, da nekdo od vernikov začuti kakršnekoli simptome prehlada, kašlja, povišane telesne temperature, slabega počutja, ali podobno, naj ostane doma v samoizolaciji in se ne udeležuje skupnih molitev.
 16. V primeru, da nekdo od imamov začuti kakršnekoli simptome prehlada, kašlja, povišane telesne temperature, slabega počutja, ali podobno, naj nemudoma obvesti osebnega zdravnika, vodstvo Islamske skupnosti in ostane doma v samoizolaciji.
 17. Starejšim osebam, kot najbolj rizični skupini, priporočamo, da ostanejo doma in se ne udeležujejo skupnih molitev v džamiji oz. v prostorih Islamske skupnosti v RS. Molitve naj opravljajo doma.
 18. Verouk za otroke in odrasle se še naprej izvaja na daljavo (online).

Ljubljana, 19. 3. 2021

Islamska skupnost v RS