Mešihat Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji ponovno začasno ustavlja izvajanja verskih obredov v sakralnih prostorih

Ob ponovnem začasnem prenehanju izvajanju verskih obredov v džamiji Muslimanskega kulturnega centra Ljubljana in ostalih verskih objektih Islamske skupnosti v RS smo s težkim srcem sprejeli odločitev o začasni prekinitvi izvajanja verskih obredov, saj ne moremo izpolnjevati pogojev, ki jih je določila Vlada Republike Slovenije 8. julija 2020. Trenutno epidemiološko stanje v državi zahteva od vseh nas odgovorno ravnanje. Mi kot skupnost ne moremo sprejeti odgovornost, ki jo je Vlada Republike Slovenije prenesla na organizatorje dogodkov posebej, ko gre za vodenje seznama vernikov, ki bi se udeležili molitev. Zato smo sprejeli odločitev, da začasno prekinemo izvajanje svojih vsakodnevnih aktivnosti in sicer:

Na podlagi odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji Vlade Republike Slovenije (Uradni list št. 96. od 8. julija 2020), ki omejuje zbiranje ljudi na 10 (deset), je Mešihat Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, 9. julija 2020, sprejel

O D L O K

o začasni prekinitvi izvajanja verskih obredov v sakralnih prostorih Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji

I

Islamska skupnost v Republiki Sloveniji bo začasno prenehala z izvajanjem verskih obredov v džamiji Muslimanskega kulturnega centra Ljubljana in ostalih verskih objektih Islamske skupnosti v RS.

II

Petkovo molitev (džuma-namaz) lahko opravi imam skupaj s člani Upravnega odbora MKC oz. izvršilnih odborov pod pogojem, da se spoštuje odlok Vlade Republike Slovenije in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v zvezi z omejitvami števila ljudi in vodenjem seznama udeležencev, ter obvezno razkuževanje rok in nošenje zaščitne maske.

III

Dovoljeno je opravljanje opoldanske molitve (Zuhr) pod pogojem, da se spoštuje odlok Vlade Republike Slovenije in NIJZ v zvezi z omejitvami števila ljudi in vodenjem seznama udeležencev, ter obvezno razkuževanje rok in nošenje zaščitne maske.

IV

Navodila ob izvajanju verskih obredov v času razglašene epidemije v Republiki Sloveniji od 2. maja 2020 prenehajo veljati.

V

Ta odlok stopi v veljavo z dnevom njegovega sprejetja in velja do preklica omejitev zbiranja ljudi s strani Vlade Republike Slovenije.

 

Mešihat Islamske skupnosti v RS