Odgovor Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji Združenju novinarjev in publicistov

Združenje novinarjev in publicistov je 14. januarja 2016 objavilo izjavo v zvezi z navedbami Islamske skupnosti o reviji Reporter, na katero Islamska skupnost podaja odgovor.

Ustavite množično stereotipiziranje muslimanov

Islamska skupnost v Republiki Sloveniji izraža svoje spoštovanje do novinarjev, ki so v preteklih petdesetih letih s svojim delovanjem, pisanjem in poročanjem pomagali uveljaviti idejo o pomembnosti Islamskega kulturnega centra za muslimane v Ljubljani. Predstavniki Islamske skupnosti so bili novinarjem vedno dostopni za vsa vprašanja, ki so jih zanimala s področja delovanja Islamske skupnosti. Na zemljišču za gradnjo IKC je bilo organiziranih več tiskovnih konferenc. Islamska skupnost javnost redno obvešča o pomembnih aspektih gradnje IKC in delovanja Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji.

Islamska skupnost se brezrezervno zalaga za svobodo govora in absolutno varnost ter enakost vseh ljudi pred zakonom. Islamska skupnost podpira vsako analitično in kritično pisanje o vseh temah,  tudi o vprašanjih, ki se tičejo Islamske skupnosti, in vprašanjih, ki so povezana z islamom in muslimani. To je bistvo demokratične družbe. Brez novinarjev in njihovega kritičnega pisanja bi politika še naprej manipulirala z vprašanjem gradnje IKC v Ljubljani. Zahvaljujoč svobodi govora in demokraciji se lahko sliši glas Islamske skupnosti v Sloveniji. Svoboda človeka, varnost vsakega posameznika in človeško življenje so pomembnejši od džamije ali kateregakoli drugega verskega objekta, saj je človek kronska Božja stvaritev. Slovenija je sekularna, demokratična država, v kateri je z Ustavo zagotovljena  svoboda vere. Islamska skupnost deluje na podlagi Ustave, Zakona o verski svobodi in Sporazuma o pravnem položaju Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki je bil z Vlado Republike Slovenije podpisan 9. julija 2007. Zakon je enak za vse. S kontinuiranim plasiranjem propagande o šeriatizaciji džamije in spornem financiranju IKC posamezni neizobraženi in strastni novinarji izneverjajo svojo misijo, saj njihove trditve ne temeljijo na dejstvih, temveč na širjenju strahu in manipulaciji. Oni širijo sovraštvo. Zavračamo kakršnokoli obliko podtikanj in indicev, ki so navedeni v sporočilu ZNP, in poigravanje s verskimi termini, ki so popolnoma neprimerno uporabljeni v sporočilu.

Islam je za vernike v Sloveniji samo moralni kodeks, ni zakon in se ne uporablja kot zakon, zato so vprašanja, s katerimi kdorkoli, tudi novinarji, ponižuje delovanje Islamske skupnosti v Sloveniji, neresna in niso dobronamerna.

Islamska skupnost ne bo nikoli pristala na poniževanje, širjenje sovraštva, podcenjevanje ljudi. Protiustavno je vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti. Projekt IKC vsebuje nakup zemljišča, pridobitev dovoljenj, mednarodni arhitekturni natečaj za idejno zasnovo IKC, izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za IKC, nakup zemljišča za gradnjo dostopne poti, izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev dovoljenj za javno in gospodarsko infrastrukturo ter cesto, gradnjo IKC in opremljanje IKC. Vse skupaj je ocenjeno na okrog 35 milijonov evrov. Za nakup zemljišča, pridobitev dovoljenj, gradnjo ceste, plačilo davka v višini 22 % bo Islamska skupnost k proračunu Mestne občine Ljubljana in državnemu proračunu Republike Slovenije prispevala okrog 12 milijonov evrov. Islamska skupnost za gradnjo IKC ni dobila niti enega centa iz državnega proračuna. Gradnja IKC bo brez davka stala med 15 in 17 milijonov evrov. Po zakonu Republike Slovenije je z denarjem, poslanim iz Republike Slovenije, dovoljeno graditi in financirati gradnjo verskih objektov izven območja Republike Slovenije, kot je tudi dovoljeno pridobiti donacijo iz tujine za gradnjo verskih objektov v Sloveniji. Zakoni so enaki za vse. Posamezni novinarji bi želeli Islamski skupnosti vsiliti svoje zakone. Neresnice, ki jih posamezni novinarji širijo o gradnji IKC, niso dobronamerne in množično stereotipizirajo muslimane. Ali je to spoštovanje zakona in etičnega kodeksa, naj bralci presodijo sami.

Islamska skupnost ima ničelno točko tolerance do kakršnekoli oblike širjenja sovraštva in stereotipiziranja ljudi zaradi njihove verske pripadnosti ali svetovnega nazora. Nihče nima pravice širiti sovraštvo, tudi posamezni novinarji ne. Islamska skupnost je bila in ostaja odprta za dostojanstveno  razpravo o kakršnemkoli vprašanju.

Islamska skupnost v RS

Izjava ZNP v zvezi z navedbami Islamske skupnosti o reviji Reporter
Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) zavrača pritiske Islamske skupnosti v Sloveniji nad slovenskimi mediji in novinarji, ki kritično pišejo o šeriatskemu pravu in financiranju gradnje džamije v Ljubljani. Hkrati tudi zavračamo žaljenje verskih čustev s strani kogarkoli, kot se je to zgodilo včeraj.
Islamska skupnost s svojo izjavo izreka neke vrsto fatve nad revijo Reporter, ker zaradi spornega financiranja kritično piše o gradnji džamije v Ljubljane. Tednik Reporter je zavezan demokraciji in svobodi, zlasti svobodi govora. Novinarjem ustava zagotavlja pravico svobodno razmišljati in o tem pisati. Nesprejemljivo je, da se kdo spotika ob novinarja, ki ima pomisleke in vprašanja, če gradnjo mošeje v Sloveniji financira tuja država, v kateri vlada šeriatsko pravo. Nesprejemljivo je, da bi novinar ne smel pisati o tem, da so nekatere mošeje na zahodu zgrajene z denarjem šeriatskih vladavin, zahodne vlade zaprle zaradi nevarnosti terorizma; ali o tem, kako nekatere zahodne države zaradi terorizma prepovedujejo tuje investicije v gradnjo mošej.
V Sloveniji imamo po ustavi zagotovljeno svobodo tiska, ta svoboda ni omejena niti, kadar gre za poročanje o delovanju verskih skupnosti. Če ne bi bilo tako, potem mediji ne bi mogli kritično pisati tudi o delovanju Katoliške cerkve. Nikoli se še ni zgodilo, da bi Cerkev ali kateri od katoliških dostojanstvenikov pozival k razpravi o pisanju Mladine, Dnevnika ali Dela, ker pogostokrat kritično, nemalokrat tudi žaljivo poročajo o delovanju te verske skupnosti in njenih dostojanstvenikih. Prav tako Katoliška cerkev ni krivde za žaljive grafite na cerkvah naprtila medijem, ki o njej kritično poročajo.
Če pa je namen islamske skupnosti omejevanje medijske svobode ali prikrite (odkrite) grožnje z obračunom nad novinarji, ki bi si drznili kritično poročati o njihovih ravnanjih, potem pa je nujno, da ukrepa policija in zavaruje varnost ljudi in z ustavo zajamčene človekove pravice in svoboščine. Obsojamo vsako obliko verske nestrpnosti v obe smeri in se zavzemamo za svobodo govora, da tudi tisti, s katerimi se ne strinjamo, svobodno povedo svoje mnenje.
Upravni odbor ZNP