Predavanje hafiza Špendija Fidanija v džematu Maribor

V petek, 13. februarja 2015, je Odbor Islamske skupnosti Maribor organiziral predavanje hafiza Špendija Fidanija. Tema predavanja je bila »Hifz – učenje Kur’ana na pamet«.

Na začetku je vse prisotne v polni dvorani džemata Maribor pozdravil in nagovoril imam Zinaid Mahmutagić in besedo prepustil namestniku muftija Ibrahimu Malanoviću, ki je hafiza predstavil v najlepši luči in povedal, da je vesel, ker je hafiz prišel v Maribor.

Hafiz Špendi Fidani je prisotnim govoril o celotnem postopku učenja Kur’ana na pamet in posebnih pogojih, ki jih je potrebno izpolniti pred samim začetkom učenja. Vsi prisotni v dvorani, posebej pa mladi, ki jih je bilo na predavanju veliko, so bili veseli, da je hafiz prenašal svoje osebne izkušnje v zvezi z učenjem Kur’ana na pamet. Po predavanju so sledila vprašanja prisotnih in nasveti hafiza za tiste, ki imajo namen začeti s hifzom.

Na koncu se je imam Ibrahim Malanović hafizu zahvalil za navdihnjeno predavanje, imam Zinaid Mahmutagić pa je člane džemata Maribor povabil tudi na ostala predavanja, ki jih bodo organizirali v prihodnosti.