Imam Buhari in znanost, ki se ukvarja s hadisi

V islamski znanosti celotno znanje o religiji temelji na Kur’anu in hadisih (praktična ponazoritev Kur’ana v vsakodnevnem življenju in v različnih situacijah Muhammeda, a.s.). Kur’an je Božja beseda, ki je bila razodeta poslancu Muhammedu, a.s., in se skozi vsa ta leta nikoli ni spreminjala, zato ga tudi štejemo za temelj islama. Drugi vir je praksa Muhammeda, a.s., tistega, ki je sporočilo Kur’ana dostavil ljudem.

Če upoštevamo, da je Muhammed, a.s., živel pred 1400 leti, lahko podvomimo v resničnost omenjene prakse. Mogoče lahko pomislimo, da se je vse skupaj vendarle skozi vsa ta leta vsaj malo spremenilo. Nekomu, ki ni seznanjen z znanostjo, ki se ukvarja s hadisi, se lahko zbirke hadisov zdijo nezanesljive in ​​dovzetne za spremembe. V 9. stoletju, ko je deloval imam Buhari, je bila znanost, ki se ukvarja s hadisi, zaščitena pred pojavljanjem tovrstnih dvomov, saj je imam s sistematičnim in temeljitim postopkom preverjal vsak rek, ki je bil pripisan poslancu Muhammedu, a.s. Tako lahko imamo v 21. stoletju z verodostojnimi izreki poslanca Muhammeda, a.s., na razpolago veliko »bogastvo«.

Zgodnje življenje imama Buharija

 

Kalon-Ensemble_Buchara prikaznaImam Buhari je bil rojen in je odraščal v mestu Buhara v srednji Aziji (Uzbekistan)

Imam Buhari je bil rojen leta 809 ali 810 v mestu Buhara, na ozemlju današnjega Uzbekistana. Bil je perzijskega porekla, njegova družina je sprejela islam tri generacije pred njegovim rojstvom. Buharijev oče je umrl, ko je bil Buhari še dojenček, zato je za njegovo vzgojo skrbela samo mati. Kljub težkim razmeram se je Buhari že v svoji zgodnji mladosti posvetil študiju islamske znanosti.

Med študiranjem z učenjaki iz svojega domačega kraja in okolice se je Buhari posvetil predvsem študiju hadisov, fikha in islamske sodne prakse. Že v mladosti je kazal edinstveno sposobnost razumevanja kompleksnih vprašanj prava. Še pomembnejše od tega je dejstvo, da je bil sposoben zapomniti si dolge in zapletene verige hadisov. Da bi se hadis štel kot verodostojen, je potrebna zanesljiva veriga pripovedovalcev, ki vodi do izreka poslanca Muhammeda, a.s. To je bilo področje, v katerem se je Buhari odlikoval. V svojih poznih najstniških letih je Buhari zaključil študij v Buhari in se skupaj z materjo in bratom odpravil na hadž (romanje) v Meko. Od vzpona islama v 6. stoletju je bila Meka edinstven kraj, kjer so se mešali svetovni popotniki. Ker je dolžnost vsakega muslimana (v kolikor mu to okoliščine dopuščajo) opraviti hadž vsaj enkrat v življenju, Meko nenehno obiskujejo ljudje iz vseh koncev sveta. Za učenjaka hadisov, kot je Buhari, je imelo takšno okolje neprecenljivo vrednost.

Nekaj let je nato ostal v Meki in Medini, kjer je nadaljeval z zbiranjem hadisov nekaterih vodilnih učenjakov s področja hadisov. Na pamet se je učil besedila hadisov, verige pripovedovalcev in napredoval v razumevanju ter tako pripomogel k zanesljivosti pripovedovalcev. Potoval je po Egiptu, Siriji in Iraku, da bi tako nadaljeval študij. Celo življenje se je izobraževal, svojo pot je končal v Basri, kjer je uredil svojo monumentalno zbirko hadisov Sahihu-l-Buhari.