koper_latic8

PREDAVANJE PROF. DR. DŽEMALUDINA LATIĆA V KOPRU O KUR’ANU

V petek, 1. marca 2013, je v Kopru potekala tribuna na kateri je predaval prof. dr. Džemaludin Latić, profesor na Fakulteti za islamske znanosti v Sarajevu. Predavanje je potekalo v organizaciji Izvršnega odbora džemata Koper na čelu z hadži Nazme Šerifoski in imamom Nevresom Mustafićem.

Prof. dr. Džemaludin Latić se ukvarja z razlago Kur’ana. Na Fakulteti za islamske znanosti v Sarajevu, kjer je bil pred kratkim izbran za rednega profesorja, predava tefsir (razlaga in razumevanje Kur’ana, Božje Besede). Prof. dr. Džemaludin Latić je avtor številnih ilahij (pobožnih pesmi), ki jih poznajo vsi muslimani s področja Balkana oz. se poslušajo in prepevajo na vseh dogodkih v Islamski skupnosti.

koper_latic5

Prof. dr. Džemaludin Latić je v Kopru najprej spregovoril o vrednotah, ki krasijo muslimane povsod po svetu kot so poštenost, pravičnost, odgovornost, plemenitost, spoštljivost. Zelo pohvalno je, pravi prof. Latić, da se muslimani zbirajo znotraj Islamske skupnosti in živijo vero ne glede na državo v kateri so. Vesel je da so muslimani v Kopru zbrani znotraj Islamske skupnosti ter da mesdžidu (molilnici) iščejo mir in duhovno zadovoljstvo.

koper_latic7

V nadaljevanju je spregovoril o Kur’anu, Božji Besedi. Povedal je da vsako obdobje potrdi resničnost Kur’ana. Mladina je zelo pomembna za vsako skupnost, posebej pa za Islamsko skupnost na Zahodu. Naša mladina se mora razlikovati po vrednotah katerim jih uči islam oz. Kur’an. Življenjski vzor je muslimanu lahko samo Muhammed, Bog naj ga blagoslovi in mu podari mir. Povedal je da je Kur’an nadnarven in je Božja Beseda. Kot primer je navedel kur’anski stavek iz poglavja Al-Kehf (Votlina): »Če bi bilo morje črnilo za besede mojega Gospodarja, bi presahnilo, preden bi se izčrpale besede mojega Gospodarja, pa če bi imeli še enkrat toliko črnila.« Na ta način je prof. Latić razložil pomen Kur’ana, njegovo posebnost in njegovo mesto v srcu vsakega vernika in vernice. Povedal je da je potrebno iz Kur’ana črpati življenjske nasvete, ki vernikom pomagajo lažje živeti vero. Kur’an je točno določil pravila, ki so zelo pomembna za vsakega posameznika. Če se bomo držali teh pravil potem bomo zelo lahko živeli življenje na tem svetu.

koper_latic6

Nekateri pravijo, da je Kur’an zastarel. Ne, Kur’an ni zastarel. On je aktualen tudi danes. Njegova sporočila so živa in sprejemljiva. Vsakdo se more naučiti kur’anske harfe (črke). Če se nismo naučili brati Kur’an smo za to odgovorni. To se moramo naučiti. Priporočil je zbranim, da čimveč berejo Kur’ana vendar, da ga sami ne razlagajo. Za razlogo je potrebno izpolniti pogoje. Potrebno je poznati določene znanstvene discipline, ki jih posameznik študira leta in leta. On ko govori o Kur’anu se pripavi za to. Vedno je pod abdestom (opravi versko pranje). Priporočil je zbranim vernikom in vernicam, da za vse razlage Kur’ana povprašajo svojega imama oz. nekega učenjaka, ki jim lahko ponudi pravilno razlago Božje Besede je med drugim povedal prof. Latić.

koper_latic9

Ob koncu je spregovoril tudi mufti dr. Nedžad Grabus, ki je najprej v svojem imenu in imenu Islamske skupnosti čestital prof. dr. Džemaludinu Latiću za izbor za rednega profesorja na Fakulteti za islamske znanosti. Zahvalil se je prof. Latiću za prihod v Slovenijo in predavanje, ki ga je imel v Kopru o Kur’anu. V nadaljevanju se je spomnil nekaterih svojih trenutkov iz otroštva, ko je prvič slišal za prof. Latića, ko je bil leta 1983 obsojen v Sarajevu zato, ker je verjel v višje ideale in Vzvišenega Boga. Obvestil je prof. Latića o tem, da je v Sloveniji iz dneva v dan več tistih, ki znajo brati Kur’an. To je vesela novica in je priporočil prof. Latiću, da obvesti prijatelje v Sarajevu o tem. Pohvalil je člane Islamske skupnosti za njihovo predanost pri realizaciji projektov Islamske skupnosti. Po Muftijevem mnenju nikjer na svetu muslimani ne podpirajo svojo vero kot na Balkanu. Sovoj nagovor je sklenil z zahvalo prof. Latiću za koristno in produhovljeno predavanje, ki ga je pripravil za člane Islamske skupnosti v Sloveniji. Vesel je da se organizirajo tako odlični projekti v džematih v Sloveniji.

Predavanje prof. Latića je spremljalo okrog sto oseb, ki so ob koncu pokazali in izrazili zadovoljstvo, da so imeli priložnost poslušati strokovnjaka s področja tefsira kot je prof. Latić.

koper_latic8