amber1

V LJUBLJANI PREDSTAVLJENA ŠESTA ŠTEVILKA AMBERJA

V petek, 15. februarja 2013, je v prostorih Islamske skupnosti v Ljubljani predstavljena šesta številka Amberja, internega glasila Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji.

 

Pred nekaj dnevi je izšla šesta številka Amberja, internega glasila Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki je bila v celoti posvečena poslancu Muhammedu, Bog naj ga blagoslovi in mu podari mir. Amber so predstavili Nevzet Porić kot glavni in odgovorni urednik ter člani redakcije: Sumeja Fidani, Amra Halilović, Ela Porić, Nevres Mustafić, Haris Muratagić, Sead Karišik, Senad Karišik in Špendi Fidani. V redakciji sodelujejo tudi Senada Karišik, Izudina Karišik in Munzir Čelenka, vendar zaradi drugih obveznosti se niso mogli udeležiti predstavitve šeste številke Amberja. Amber je oblikoval g. Denis Lelić, ki je šesti številki dal popolnoma novo podobo in Amber postavil v isto vrsto z drugimi resnimi časopisi, ki se ukvarjajo s podobno vsebino.

amber1

Nevzet Porić je v uvodnem delu spregovoril o nastanku tega glasila. Prva številka je izšla januarja 2007, ki jo je uredil mufti dr. Nedžad Grabus. Ostalih pet številk je uredil Nevzet Porić. Zatem je predstavil rubrike katere je vseboval Amber. Vse številke Ambera so imele rubriko »intervju« v kateri so sodelovali Muris Hadžibaščaušević, dolgoletni imam v Ljubljani, potem Ibrahim Malanović, dolgoletni imam v Mariboru, za tretjo številko je spregovoril mufti dr. Nedžad Grabus, potem Barbara Hočevar Balon kot veliki prijatelj in simpatizer Islamske skupnosti v Sloveniji, za peto številko je spregovoril kurra hafiz Aziz Alili in za šesto številko prof. dr. Omer Nakičević.

amber4

V vseh številkah Ambera so predstavljeni določeni posamezniki ali družine kot so h. Midhat Alagić in njegova družina, h. Murat Morina, h. Suljeman Abdić, h. Abdi Aliriza, h. Ismail Durmiši in g. Fikret Makić. Amber vsebuje tudi verske tekste, ki imajo za cilj afirmacijo islamskih vrednot pri članih Islamske skupnosti.

amber3

Glavni in odgovorni urednik je v nadaljevanju govoril o pomembnosti Amberja in pisane besede. Svoj nagovor je zaključil z zahvalo članom redakcije, ki prostovoljno in v imenu Boga sodelujejo pri pripravi Ambera in prispevajo k pisani besedi. Posebej se je zahvalil muftiju dr. Nedžadu Grabus, ki je bil idejni začetnik in velik potpornik tega projekta.

amber2

Ostali člani redakcije so govorili o svojih utisih v zvezi z njhovim sodelovanjem v pripravah internega glasila Islamske skupnosti s poudarkom o pomembnosti tega projekta.

amber5

Mufti dr. Nedžad Grabus, kot prvi urdnik časopisa, je čestital članom redakcije za njihovo pripravljanost, da sodelujejo pri tem pomembnem projektu. Izpostavil je važnost določenih rubrik v Amberju kot so portreti določenih zaslužnih oseb, ki jih predstavljamo. Po njegovem mišljenju so to zelo skromni ljudje v katerih smo prepoznali pripravljenost, da pomagajo Islamski skupnosti brez kakršnihkoli ugovorov ali zahtevkov. Mufti Grabus meni, da bo Amber v prihodnje še boljši. »Naš dolgoročni cilj je bil, da razvijamo pripadnost tej Skupnosti. Mi smo številčno majhni. Ne moremo pisati samo v bosanskem jeziku, ker živimo v Sloveniji kjer se govori slovenski jezik. Za nas je zelo težko ekonomsko delati kakršenkoli projekt. Ta šesta številka Amberja je zelo lepa.

amber6

Vesel sem, da je g. Denis Lelić oblikoval to številko ter, da imamo sedaj kvaliteten časopis. Če želimo imeti dobre tekste in dobre avtorje potem moramo priskrbeti določena sredstva. Če bomo imeli štiri kvalitetne številke tekom leta bomo vsi prepoznavni v okolju v katerem živimo. Ta Amber je potrebno poslati našim bratom in sestram v Sandžak, Sarajevo in Zagreb. Amber je zamišljen kot kombinacija tistega kar delamo v Islamski skupnosti in z druge strani, da afirmira naše odnose znotraj Slovenije. To kar ste naredili je odlično. Vi lahko pišete svobodno, ker niste obremenjeni z nekaterimi globanimi vprašanji.  Vi ste ekipa in lahko delate takšne projekte. Samo tako nadaljujte,« je sklenil mufti dr. Nedžad Grabus.

amber7

Šesto številko Amberja si priskrbite v prostorih Islamske skupnosti v kateri  lahko preberete muftijev nagvor, intervju s prof. dr. Omerom Nakičevićem, življenjepis Muhammeda, Bog naj ga blagoslovi in mu podari mir, o Muhammedu, a.s., kot liderju, kot sporogu, potem o njegovih pedagoških metodah, o mevludu (svečanosti ob njegovem rojstnem dnevu). Med drugim tudi portret o velikem človeku in donatorju Islamske skupnosti Fikretu Makiću, določene zanimivosti in drugo.