potpis_pogodbe4

PODPISANA POGODBA ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA LJUBLJANSKO DŽAMIJO

Prejšnji teden oz. v ponedeljek, 22. oktobra 2012, je med arhitekturnim birojem Bevk&Perović arhitekti, d.o.o., in Islamsko skupnostjo v Republiki Sloveniji podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za Islamski kulturni center oz. džamijo v Ljubljani.

Po dolgotrajnih pogajanjih in usklajevanjih, ki so trajali od decembra 2011 do konca avgusta 2012, je Islamska skupnost sklenila podpisati pogodbo z zmagovalci mednarodnega arhitekturnega natečaja za ljubljansko džamijo, arhitekturnim birojem Bevk&Perović arhitekti, d.o.o. Zmagovalni biro je za izdelavo projektne dokumentacije dal najbolj ugodno ponudbo. Poleg še treh konkurenčnih birojev, ki so se odzvali povabilu in poslali svoje ponudbe, se je tričlanska komisija Islamske skupnosti s pomočjo enega zunanjega sodelavca (pravnika) odločila za ponudbo biroja Bevk&Perović arhitekti, d.o.o.

potpis_pogodbe1
Mufti dr. Nedžad Grabus podpisuje pogodbo

Roki za izdelavo projektne dokumentacije so začeli teči 10. septembra 2012. Rok za oddajo vloge na upravno enoto za izdajo gradbega dovoljenja je do druge polovice aprila 2013, kar pomeni, da bi Islamska skupnost, če ne bo dodatnih zapletov, lahko pridobila gradbeno dovoljenje za izgradnjo džamije pred začetkom meseca ramazana 2013 oz. julija 2013.

potpis_pogodbe2
g. Vasa Perović in g. Matija Bevk

Pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije sta v prostorih Islamske skupnosti v imenu arhitekturnega biroja Bevk&Perović arhitekti, d.o.o., in v imenu Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji podpisala g. Vasa Perović in mufti, dr. Nedžad Grabus. Svečanemu podpisu pogodbe sta prisostvovala g. Matija Bevk in Nevzet Porić.

V svojem bajramskem nagovoru vernikom je mufti, dr. Nedžad Grabus, povedal, da od 22. oktobra 2012 za izdajo gradbenega dovoljenja ni odgovorna samo Islamska skupnost, temveč tudi arhitekturni biro Bevk&Perović arhitekti, d.o.o., organi Mestne občine Ljubljana in Upravna enota, ki bo odločala o izdaji gradbenega dovoljenja.

potpis_pogodbe3
Svečano rokovanju po podpisu pogodbe, Vasa Perović, mufti dr. Nedžad Grabus in Matija Bevk

To je velik korak naprej pri projektu izgradnje džamije v Ljubljani. Prosimo Boga, da nam pomaga pri pridobitvi gradbenega dovoljenja. Hkrati Ga prosimo, da omogoči čimprejšnji začetek izgradnje ljubljanske džamije.

potpis_pogodbe4
Vasa Perović, mufti dr. Nedžad Grabus, Matija Bevk in Nevzet Porić