photo9

OBELEŽEVANJE MEVLUDA V SLOVENIJI

Mesec rebiu-l-evvel je tretji mesec v hidžretskem koledarju oz. to je mesec v katerem se je rodil Božji odposlanec Muhammed, Bog naj ga blagoslovi in mu podari mir. Dvanajsti rebiu-l-evvel 571. leta po Isau, a.s. (Jezusu) je spremenil človeško civilizacijo.

To je bil dan, ko se je rodil Muhammed, a.s. Očeta Abdullaha si ni zapomnil saj je umrl tik pred njegovim rojstvom. Mati Amina je živela s sinom Muhammedom do njegovega šestega leta starosti. Po njeni smrti je Muhammed živel pri dedku Abdulmutalibu. Tudi ta ga je zelo hitro zapustil. Ko je bil star osem let je skrbništvo prevzel stric Ebu Talib pri katerem je Muhammed živel do petindvasetega leta starosti. Takrat se je poročil s Hatidžo. V štiridesetem letu starosti je prejel prvo razodetje od Vzvišenega Boga. Razodevanje Kur’ana je trajalo 23 let. Trinajst v Mekki in deset let v Medini. Umrl je v triinšestdesetem letu starosti. Pokopan je bil v Medini.

 

Muslimani povsod po sveti obeležujejo mevlud oz. rojstni dan Muhammeda, a.s. Tako je bilo tudi v Sloveniji. Cel mesec rebiu-l-evvel so potekale različne slovesnosti po vsej Sloveniji. Centralni mevlud oz. svečanost je bila organizirana v Velenju, 5. februarja 2012. Ob tej priložnosti so se v Velenju zbrali številni verniki in vernice iz vseh džematov iz Sloveniji kot tudi imami in člani organov Islamske skupnosti.

 

Pred tem je bil v Ljubljani organiziran mevlud, 3. februarja, v Kopru in Trbovljah, 4. februarja, potem 11. februarja v Postojni in Krškem, 12. februarja na Jesenicah ter 15. februarja v Novem mestu.

Obeleževanje mevluda v Sloveniji je sklenjeno s tribuno v Ljubljani, 17. februarja 2012 na kateri so spregovorili o Muhammedu, a.s., imami Munzir Čelenka, Nevres Mustafić, Sead Karišik in Samir Jusić.

V nadaljevanju si lahko ogledate fotografije, ki so bile posnete v preteklem mesecu.