O društvu Zemzem

Žensko združenje Zemzem je prostovoljno, nepridobitno, nevladno in samostojno združenje, ki deluje znotraj Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji. Združenje je ustanovljeno z namenom organiziranja kulturnih in družabnih prireditev, humanitarnih akcij in izobraževanja. Smo razmeroma mlado društvo. Naš začetek sega v leto 2005. Sprva so to bila samo druženja, od 28. avgusta 2007, pa smo tudi uradno registrirane kot društvo.

zz2.jpg

Od samega začetka se trudimo biti koristne družbi v kateri živimo, sodelujemo v organizaciji različnih projektov, ki jih organizira Islamska skupnost v Republiki Sloveniji, z različnimi projekti skušamo ohraniti bošnjaško kulturo in tradicijo, organiziramo izobraževalni tečaj Kur’anskega pisma in različna predavanja s področja vere islama, organizacija izletov po državah bivše Jugoslavije in Evropi, ki si ga privoščimo vsako leto ter organizacija različnih kreativnih delavnic. Do sedaj so članice imele priložnost obiskati Sarajevo, Mostar, Zagreb, Zurich (Švica), skoraj vsa mesta po Sloveniji in v mesecu juliju 2009, Istanbul – Carigrad.

zz1.jpg

Eden naših najpomembnejših projektov je Festival bosanske hrane. Na Festivalu predstavimo slane in sladke bosanske jedi. Jedi prodajamo, izkupiček pa namenimo v humanitarne namene. Za nami je že nekaj uspešnih Festivalov. Tretji, oz. zadnji, je bil velik korak naprej. Organizirale smo ga v središču Ljubljane. Na Festivalu smo predstavile tudi Ginesovo džezvo, ki je bila ta dan glavna atrakcija v mestu.

zz7.jpg

V mesecu maju 2009, je Žensko združenje Zemzem organiziralo modno revijo na kateri smo predstavili moderen islamski stil oblačenja sodobne muslimanke. Namen je bil približati hidžab oz. ruto vsem tistim, ki jo premalo poznajo.

zz6.jpg

Ponosne smo, da sodelujemo v projektu štipendiranja otrok Srebrenice, ki so ostali brez enega ali obeh staršev. Do sedaj sta že dve dekleti uspešno zaključili svoj študij.

V našem društvu deluje humanitarni krožek in krožek ročnih del. V okviru humanitarnega krožka, obiskujemo muslimane v različnih javnih zaprtih ustanovah (bolnišnice, domovi za starejše občane, individualni obiski revnih in bolnih ipd.). Krožek ročnih del pa ustanovljen z namenom ohranjanja in izdelovanja tradicionalnih veznin.

zz4.jpg

Članice društva so sodelovale na mnogih delavnicah, kjer so predstavile način ustvarjanja tradicionalnih veznin.

zz3.jpg

Znotraj društva smo že nekajkrat organizirale različne kreativne delavnice na katerih smo izdelovale levhe (kaligrafija) na lesu in steklu ipd.

zz5.jpg

Društvo šteje več kot sto članic. Letna članarina znaša 36,00 EUR, polletna pa 18,00 EUR.

Družimo se vsak nedeljo z začetkom ob 13 uri v prostorih Islamske skupnosti v Ljubljani, C. Andreja Bitenca 70. Vsako nedeljo za članice pripravimo zanimivo druženje popestreno z različnimi predavanji z različnih področij.

Na spletni strani Islamske skupnosti (www.islamska-skupnost.si) vsak mesec objavimo plan in program aktivnosti ŽZ Zemzem.

Vse tiste, ki želite pametno izkoristiti svoj prosti čas, ste iskreno dobrodošle. Pričakujemo Vas.

 

Za vse dodatne informacije smo na voljo preko e-mail naslova zemzem@islamska-skupnost.si ali mobilnega telefona: 040 214 366.

Članice Izvršnega odbora ŽZ Zemzem:

  1. Elvira Alagić, predsednica
  2. m. Ela Porić, tajnik
  3. m. Izudina Karišik, član
  4. Tidja Garibović, član
  5. Esma Hasanić, član
  6. Esma Ferizovič, blagajničarka