Politika zasebnosti

1. Splošno

Islamska skupnost v Republiki Sloveniji spoštuje vašo pravico do zasebnosti. Pri izvajanju naših aktivnosti smo zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov.

Namen te politike zasebnosti o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebnih podatke pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

Islamska skupnost v Republiki Sloveniji se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali, uporabljeni v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov, da vaših osebnih podatkov ne bo prodajala, posojala ali kakorkoli drugače posredovala tretjim osebam, razen v primerih, opredeljenih v tej politiki zasebnosti.

2. Upravljalec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Islamska skupnost v Republiki Sloveniji, Džamijska ulica 10, 1000 Ljubljana, mesihat@islamska-skupnost.si, 012313 625.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, na katero se lahko obrnete v primeru vprašanj v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov pri Islamska skupnost v Republiki Sloveniji je Haris Muratagić.

Za stik s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pišite e-mail na naslov mesihat@islamska-skupnost.siali pokličite na telefonsko številko 012313 625.

Za vse teme in vsebine, ki bodo obravnavane s strani pooblaščene osebe za varstvo podatkov velja stroga zaupnost.

3. Vrste osebnih podatkov in namen obdelave podatkov

Islamska skupnost v Republiki Sloveniji in njene povezane družbe obdeluje osebne podatke (ime in priimek, naslov, e-mail, povratne informacije, podatke o donacijah)za naslednje namene, in sicer:

  • Uporabnike naših spletnih strani,

  • Evidenca vakifov (donatorjev),

  • Evidenca o članstvu,

  • Evidenca o hadžu (odhod na hadž, ikrar-dova),

  • Evidenca o verskih, humanitarnih in kulturno-izobraževalnih aktivnostih Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji (mevludske svečanosti, tečaji, hatme, izleti, seminarji, razstave …),

  • Evidenca o vpisu v mekteb (verouk),

  • Objavljanje v elektronskih in pisnih medijih Islamske skupnosti (www.islamska-skupnost.si in www.islamska-zajednica.si, glasilo Amber), in vseh drugim izdajah Islamske skupnosti v elektronski in tiskani obliki, vključno s fotografijami.

Osebni podatki se bodo obdelovali izključno s strani Islamske skupnosti v RS in v njenih povezanih družbah in ne bodo posredovani tretjim osebam.

Seznam povezanih družb je zapisan v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.

4. Vaše pravice

Seznanjamo vas, dalahko zahtevate vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov ali podate ugovor zoper obdelavo in prenosljivost svojih osebnih podatkov, in sicer s pisnim obvestilom na naslov Islamska skupnost v Republiki Sloveniji, Džamijska ulica 10, 1000 Ljubljanaali na elektronsko pošto mesihat@islamska-skupnost.si.

Islamska skupnost v Republiki Sloveniji se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovala zgolj za zgoraj opredeljene namene. V primeru, če bo nastala potreba po drugovrstni obdelavi ali po posredovanju podatkov tretjim osebam, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vašo privolitev.

Osebni podatki se zbirajo do preklica.