Razpisne dokumentacije

Objavljen je bil Razpis III za izgradnjo
objektov Islamskega versko-kulturnega centra v Ljubljani.

 

Tokratni razpis vključuje 3 izvedbene SKLOPE:

  • SKLOP 1 – GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
  • SKLOP 2 – ELEKTRO INSTALACIJE
  • SKLOP 3 – STROJNE INSTALACIJE

Potencialni interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo na dveh naslovih:

  • Islamska skupnost v Republiki Sloveniji, Grablovičeva 14, Ljubljana
  • ELEA iC d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana

od petka 11. julija 2014 vsak delovni dan med 9 in 15 uro.

Rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 11. avgust 2014 do 12.00.