Inštrukcijski vikend v MKC Ljubljana

V učilnicah Muslimanskega kulturnega centra Ljubljana je za osnovnošolce, ki obiskujejo verouk, 2. in 3. marca 2024, ponovno realiziran projekt Mreže mladih MKC Ljubljana pod nazivom Inštrukcijski vikend.

Inštruktorji prostovoljci so svoj čas namenili individualnemu poučevanju otrok zadnje triade osnovne šole, ki imajo določena nerazumevanja in potrebujejo dodatno razlago pri različnih predmetih, kot so matematika, fizika, kemija ter slovenski in angleški jezik.

Projekt Inštrukcijski vikend, ki ga organizira Mreža mladih Muslimanskega kulturnega centra Ljubljana, je primer izjemnega pomena prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja. S tem projektom se ne le izpostavlja nesebičnosti mladih prostovoljcev, ki so pripravljeni svoj prosti čas žrtvovati za pomoč otrokom, temveč tudi poudarja pomen skupnega truda pri premagovanju šolskih ovir.

Projekt, kot je Inštrukcijski vikend, prav tako odraža moč medgeneracijske pomoči. Starejši učenci in mladi odrasli postajajo vzorniki mlajšim, kar krepi vezi med generacijami in spodbuja kulturo vzajemne podpore. Takšne dejavnosti mladim ponujajo priložnost, da razvijejo občutek odgovornosti, in uvid v pomembnost prispevanja k skupnosti.

Iniciativa Mreže mladih je svetla točka v naši skupnosti. Osnovnošolci se pogosto soočajo z izzivi, kot so učne težave pri različnih predmetih. Takrat prostovoljni inštruktorji s svojim znanjem in empatijo nudijo neprecenljivo podporo, saj projekt vključuje tudi razvoj medosebnih veščin, samozavesti in občutka za skupnost, kar je tudi cilj Inštrukcijskega vikenda.

Z zaključkom še enega uspešnega Inštrukcijskega vikenda Mreža mladih MKC Ljubljana ne le izkazuje svoje predanosti izobraževalni podpori, temveč tudi širi sporočilo o moči skupnosti in pomenu prostovoljstva. Takšne pobude so ključne za spodbujanje pozitivnih sprememb in gradnjo močnejše, bolj povezane družbe, v kateri je vsak posameznik cenjen in podprt na svoji izobraževalni poti.

Iz Mreže mladih MKC Ljubljana sporočajo, da bosta do konca šolskega leta za otroke, ki potrebujejo dodatno podporo pri razlagi, organizirana še dva inštrukcijska vikenda. Stopimo skupaj za boljše učne dosežke v obdobju, ko se približujemo zaključku šolskega leta.