Bajramska hutba (nagovor) muftija mag. Nevzeta Porića

V petek, 21. aprila 2023, je v Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana potekala bajramska molitev, ki jo je vodil in nagovoril zbrane vernike mufti mag. Nevzet Porić. Mufti Porić je med ostalim izpostavil:

“Islamska skupnost je opredeljena kot splošno koristna organizacija. Zalaga se za duhovnost in človekovo dostojanstvo v zasebnem in javnem življenju, skrbi za versko življenje in hkrati s svojim delovanjem ima pomembno vlogo v javnem življenju skozi razvijanje kulturnih, vzgojnih, izobraževalnih, humanitarnih in drugih aktivnosti v družbeni skupnosti s katerimi krepi in bogati našo slovensko družbo. Muslimanski kulturni center Ljubljana je omogočil popolnoma novo dimenzijo našega dela in delovanja. Naša obveza je, da organiziramo dobre in koristne projekte tako za muslimane kot tudi za zainteresirano javnost. V prihajajočem obdobju bomo okrepili odprta vprašanja z državo kot je status imamov kot verskih uslužbencev in vprašanje prehrane v vrtcih in šolah. Ustava Republike Slovenije zagotavlja enakopravnost verskih skupnosti v Republiki Sloveniji. Zato ne pristajamo na status imamov kot verskih uslužbencev, ki nimajo slovenskega državljanstva, ki ni v skladu s pravnimi in demokratičnim standardi razvite družbe. Glede na to, da so po Ustavi Republike Slovenije vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, kot tudi, da starši imajo pravico, v skladu s svojim verskim prepričanjem zagotoviti svojim otrokom versko in moralno vzgojo je naša skupna obveza iskati rešitve problema, da se v šolah, tistim otrokom, ki bodo to želeli, zagotovi obrok brez svinjine, ker gre za eno od človekovih pravic moderne civilizacije v kateri živimo.”