Mufti Nevzet Porić obiskal varuha človekovih pravic Petra Svetino

V sredo. 11. januarja 2023 je mufti Nevzet Porić skupaj z vodjo urada Harisom Muratagićem obiskal varuha človekovih pravic Petra Svetino.

Mufti Porić je seznanil varuha Svetino s trenutnim stanjem v zvezi s človekovimi pravicami v kontekstu Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji. Povedal je da je Islamska skupnost v Republiki Sloveniji manjšinska skupnost ter da so bili v preteklosti njeni člani deležni sovražnega govora kot tudi zločinov iz sovraštva. Toda, trenutno stanje je zadovoljivo in v Islamski skupnosti beležimo manj primerov sovražnega govora kot tudi zločinov iz sovraštva.

V nadaljevanju je mufti Porić izpostavil probleme v zvezi s statusom imamov, ki nimajo slovenskega državljanstva in ureditev njihovega statusa kot verskih uslužbencev za kar je varuh Svetina obljubil, da bo preučil situacijo in pomagal pri reševanju tega vprašanja. Dotaknila sta se tudi prehrane v šolah in vrtcih za otroke. Strinjala sta se, da je zadevo potrebno urediti na sistemski ravni.

Glede vprašanja cirkumcizije je mufti Porić prosil varuha Svetino, da ponovno preučijo situacijo in revidirajo mnenje varuha človekovih pravic iz leta 2012, ki je povzročilo veliko težav pri obrezovanju fantkov. Varuh Svetina je obljubil, da bodo še enkrat preučili celotno zadevo in ga o tem obvestili.  Strinjala sta ste, da je zelo pomembno graditi mostove med ljudmi, ki pripadajo različnim narodom, kulturam in religijam. Ocenila sta, da je medverski dialog v Sloveniji med verskimi skupnostmi zelo pomemben pri uresničitvi pozitivnega sobivanja in razumevanja med ljudmi.