Ustanovna seja zbora Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji

V nedeljo, 18. decembra 2022, je v Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana potekala ustanovna seja zbora Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji za mandatno obdobje 2022–2026.

Ustanovna seja je potekala v skladu s statutom Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji in na podlagi izvedenih volitev v organe Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki so potekale 4. decembra 2022. Poleg članov zbora so se seje udeležili tudi mufti mag. Nevzet Porić, člani mešihata, imami in predsedniki izvršilnih odborov.

Po konstituiranju zbora za mandatno obdobje 2022–2026 je bilo izvoljeno vodstvo zbora v sestavi:

–       Samir Kerić (predsednik),

–       Ifet Suljić (podpredsednik) in

–       Azra Kulauzović (podpredsednica).

Imenovani so bili tudi predstavniki v zbor Islamske skupnosti v Bosni in Hercegovini in statutarno komisijo zbora Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji.

Ob koncu seje zbora je mufti Porić čestital članicam in članom zbora za izvolitev v najvišje zakonodajno telo Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji. Članice in člane zbora je pozval naj odgovorno in častno opravljajo vlogo, ki jim je bila dodeljena, ob tem pa naj ohranjajo ugled in dostojanstvo Islamske skupnosti. Mufti Porić je spregovoril tudi o najpomembnejših projektih in načrtih Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji v prihodnjem obdobju.